Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Pripremna nastava iz matematike

Ekonomski fakultet u Sarajevu organizuje  pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita iz predmeta MATEMATIKA za upis studenata u prvu godinu studija u školskoj 2009/10. godini u Sarajevu. 

  • Pripremna nastava se izvodi u obimu od 30 časova
  • Rad po grupama od 30 kandidata
  • Trajanje nastave 10 dana
  • Cijena nastave je 200,00 KM
  • Početak nastave 18. 05. 2009.godine
  • Nastava će biti organizovana sve do početka polaganja kvalifikacionog ispita

Uplatu nastave izvršiti na žiro račun 1610000047480056 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, sa naznakom «PRIPREMNA NASTAVA IZ MATEMATIKE».

U cijenu nastave uključen je i Priručnik za polaganje kvalifikacionog ispita.

Orginal uplata podnosi se Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Trg oslobođenja Alija Izetbegović 1, prizemlje,  Služba za rad sa studentima i planiranje nastave  svakim radnim danom od 10:00 do 16:00 sati.

Detaljnije informacije i prijava:

  • 033 275 927
  • 033 275 968
  • 033 275 976  

Za više informacije kliknite ovdje.     

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)