Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.

Raspored seminara Bankarske akademije

 za oktobar 2014.

Maj 2014.

Datum održavanja

Tema

Cijena (sa PDV)

Predavači

Rok za prijavu

02-03.10.2014

Restrukturiranje / reprogramiranje problematičnih plasmana

700,00KM

Prof. dr. Fikret Hadžić, Doc. dr. Velid Efendić, Mr. Amir Softić

30.09.2014.Održan seminar iz oblasti risk analize za pravne subjekte

U prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu održan je trodnevni seminar "Certificirani risk analitičar za pravne subjekte". Certifikacija će biti održana 26. aprila u 13h, u prostorijama Poslovne akademije. Učesnici su istakli svoje zadovoljstvo seminarom kroz koji su na praktične primjere primijenili nove koncepte i metodologije iz oblasti risk analize pravnih subjekata.


Naredni seminar iz oblasti risk analize za pravne subjekte biće održan u drugoj polovini 2014. godine, a u međuvremenu Bankarska akademija će objaviti nekoliko novih seminara iz oblasti restrukturiranja i reprogramiranja kredita, kreditne analize za fizička i pravna lica, te upravljanja retail kreditnim portfolijom.

 

Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti
zdravstvenog menadžmenta

u organizaciji

Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva

 

 

 

 

 

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)