Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Cerificirani bankar za islamsko bankarstvo
Uvod
 
Seminar "Islamsko bankarstvo" (IB) predstavlja edukaciju namijenjenu uposlenicima islamskih banaka u BiH i onima koji to planiraju postati, uposlenicima regulatornih tijela banaka u BiH, CBBH, Agencije za osiguranje banaka u BiH, kao i svima onima koji žele da se upoznaju sa ovom, na prostorima BiH sve aktuelnijom temom. Seminar je orjentiran na praktičnu primjenu beskamatnih modela u bankama, ali i drugim islamskim finansijskim institucijama. U okviru sadržaja seminara obrađuju se teme koje polaznicima pružaju relevantne spoznaje o: osnovnim pokazateljima i karakteristikama bankarskog sistema BiH te regulatornom/zakonskom okviru poslovanja banaka u BiH sa svim specifičnostima koje se tiču regulatornih ograničenja za primjenu ovih modela u BiH; osnovnim principima islamske ekonomije i bankarstva; ključnim teorijskim pristupima kamati - pojmu, teorijama, matematičkim obračunima i kritikama kamatnog načina poslovanja; načinima i specifičnostima osnivanja i organizacije islamskih banaka; osnovama funkcioniranja modela finansiranja IB na bazi kapitala; osnovama funkcioniranja modela finansiranja IB na bazi duga; osnovama funkcioniranja modela mobilizacije finansijskih sredstava IB; te perspektivama budućeg razvoja islamskog bankarstva u BiH i svijetu.
Seminar se realizira u grupama do 25 kandidata u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nastava se realizira u deset modula po 5-7 sati nastave dnevno, vikendom ili petkom popodne. Na početku seminara obavit će se anketiranje kandidata o specifičnim potrebama i ciljevima koji se žele postići seminarom. U skladu sa rezultatima ankete i kapacitetima Akademije, seminar će u toku realizacije biti prilagođavan ovim specifičnim zahtjevima. Ukoliko većina kandidata izraze želju i potrebu za nekom temom koja je iz oblasti seminara a nije pokrivena definiranim sadržajem, Akademija će nastojati da pronađe adekvatnog predavača, te će posljednji sati nastave biti posvećeni ovoj temi.
Predavači na Akademiji su pažljivo birani predavači iz akademske zajednice u BiH, dokazani eksperti za pojedine specijalističke teme iz sadržaja seminara. Polaznicima će biti obezbijeđen besplatni materijal potreban za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat, kao i on-line (DL) pristup svim dodatnim materijalima za pojedina predavanja.

Cilj

Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja u oblastima islamskog bankarstva. Seminar će pružiti dodatna znanja i reference polaznicima koji žele napredovati u ovoj oblasti ili drugim oblastima islamskih finansija.

Sadržaj
 1. Bankarski sistem BiH i regulatorni okvir poslovanja banaka u BiH
 2. Osnivanje, organizacija i specifičnosti islamskih banaka 
 3. Nastanak i razvoj islamskih finansija
 4. Kamata - pojam, teorije i kritike
 5. Modeli finansiranja IB na bazi kapitala
 6. Model finansiranja IB na bazi najma i posuđivanja novca
 7. Modeli finansiranja IB na bazi duga
 8. Praktična primjena modela islamskog bankarstva u BiH (primjer BBI-banke)
 9. Modeli mobilizacije finansijskih sredstava IB
 10. Perspektive islamskog bankarstva u BiH i svijetu

  Image folder specified does not exist!
 •  


Potrebno predznanje

Bez potrebnog predznanja


Način provjere predznanja

Bez provjere predznanja


Trajanje programa

30 sati


Planirani početak programa

Nije definirano.


Cijena

950 KM + PDV - Certifikat o pohađanju


Način provjere znanja

Testiranje/certificiranje obavlja se u skladu sa pravilima o certificiranju Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Sarajevo. Testovi se pripremaju u skladu sa definiranom literaturom i sadržajem programa. Prvi ciklus certificiranja realizira se 15 dana po okončanju programa edukacije.


Certifikat

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Sarajevo.


Nastavni materijali predviđeni za polaznike

 1. Prezentacije i materijali predavača po temama.
 2. Hadžić Fikret, Islamsko bankarstvo i ekonomski razvoj, Ekonomski fakultet u Sarajevu, 2005.

Za više informacija

Ass. Mr. Velid Efendić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript     
Telefon: (033) 275 955

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)