Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Kastodi poslovanje

Uvod

Kastodi poslovanje banaka u BiH - prestavlja seminar namijenjen uposlenicima komercijalnih banaka u BiH koji rade na poslovima sa vrijednosnim papirima koji se realizira kroz sedam modula. Svi moduli i tematske cjeline povezani su sa praksom banaka u BiH. U okviru sadržaja seminara obrađuju se teme koje polaznicima pružaju relevantne spoznaje o: finansijskom tržištu i ulozi banaka na finansijskim tržištima u BiH; osnovama, trendovima i specifičnostima investicionog bankarstva i perspektivama njegovog razvoja u svijetu i u BiH; o finansijskom sistemu, sekjuritizaciji i potencijalima za razvoj investicionog bankarstva i kastodi poslovanja u BiH;  institucionalnom okviru finansijskog tržišta BiH, ulozi države, Komisije za vrijednosne papire i Registra vrijednosnih papira za funkcioniranje finansijskog tržišta u BiH; kastodi poslovanju banaka u BiH sa aspekta organizacije i načina funkcioniranja ove djelatnosti u bankarskom sektoru BiH; o učesnicima, instrumentima i tehnologiji trgovanja na finansijskom tržištu BiH sa osvrtom na značaj realnog sektora za poslove banaka na finansijskom tržištu; te značaju ostalih regulatornih tijela i institucija za funkcioniranje i razvoj kastodi poslovanja u BiH, kao i perspektivama razvoja kastodi poslovanja banaka u BiH.
Seminar se realizira u grupama do 25 kandidata u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nastava se realizira u toku jednog vikenda.

Predavači na seminaru su pažljivo birani predavači iz akademske zajednice i poslovne zajednice koji su dokazani eksperti za pojedine specijalističke teme iz sadržaja seminara. Polaznicima će biti obezbijeđen besplatni materijal potreban za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat.


Cilj

Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja u oblastima kastodi poslovanja sa fokusom na praksu banaka u BiH. Seminar će pružiti dodatna znanja i reference polaznicima koji žele napredovati u ovom specifičnom segmentu bankarskog poslovanja ili drugim sličnim oblastima. Seminar je posebno prilagođen i za polaznike sa SSS i VŠS stručnom spremom koji nastoje da steknu dodatna znanja iz sadržaja programa.


Sadržaj

  1. Finansijsko tržište i uloga banaka na finansijskim tržištima u BiH;
  2. Investiciono bankarstvo i perspektive razvoja investicionog bankarstva u BiH;
  3. Potencijali i ograničenja za razvoj investicionog bankarstva i kastodi poslovanja u BiH;
  4. Institucionalni okvir finansijskog tržišta BiH;
  5. Kastodi poslovanje banaka u BiH;
  6. Tehnologija trgovanja na finansijskom tržištu BiH;
  7. Perspektive razvoja kastodi poslovanja u BiH.

    Image folder specified does not exist!
  •  


Potrebno predznanje

Bez potrebnog predznanja - poželjno iskustvo iz oblasti


Način provjere predznanja

Bez provjere predznanja


Trajanje programa

16 sati


Planirani početak programa

Nije definirano.


Cijena

Pohađanje seminara = 600 KM + PDV - Certifikat o pohađanju


Način provjere znanja

Testiranje/certficiranje se obavlja u skladu sa pravilima o certificiranju Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Testovi se pripremaju u skladu sa definiranom literaturom i sadržajem programa. Prvi ciklus certificiranja realizira se najkasnije 15 dana po okončanju programa edukacije.


Certifikat

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Sarajevo


Nastavni materijal predviđen za polaznike

Prezentacije i materijali predavača po temama.
Ostali izvori.


Za više informacija

Ass. Mr. Velid Efendić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Telefon: (033) 275 955

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)