Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Korporativno upravljanje

Autor i nosilac programa

dr Vedad Silajdžić,  Rukovodilac centra za korporativno upravljanje


Uvod

U cilju unapređenja korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini, EFSA-Poslovna akademija/SEEIS organizuju certificiranu obuku Uvod u korporativno upravljanje, koja je namijenjena članovima nadzornih odbora, menadžmentu, sekretarima, kao i dioničarima.

Korporativno upravljanje kao interna sredstva pomoću kojih se vode i kontroliraju korporacije u BiH postaje sve popularniji pojam i to ne samo zbog sve značajnije uloge privatnog sektora u privrednom razvoju već i zbog sve prisutnije globalne konkurencija. Nažalost, samo mali broj društava zaista shvata dubinu, složenost i značaj uvođenja dobrog korporativnog upravljanja, koje se često površno uvodi i koristi više kao promotivna aktivnost. Treba naglasiti da se dobrim sistemom korporativnog upravljanja može  doprinijeti održivom ekonomskom rastu, jačanju efikasnosti privrednog društava i poboljšanju njegovog pristupa izvorima kapitala.
Pitanja na koje bi svako privredno društvo i njegovi organi trebali dati  odgovor su:

  • Da li članovi njegovog nadzornog odbora i njegovi ključni rukovodioci razumiju koncept korporativnog upravljanja i da li su upoznati s osnovnim principima korporativnog upravljanja?
  • Da li je privredno duštvo razvilo jasnu i eksplicitnu politiku upravljanja i plan za poboljšanje praksi upravljanja društvom? 

Cilj

Cilj ove certificirane obuku je unapređenje korporativnog upravljanja u privrednom društvu kroz obuku  članova nadzornih odbora, menadžmenta, dioničara i drugih interesnih grupa o osnovnim principima korporativnog upravljanja kao efikasnog sredstava pomoću kojeg se vode i kontroliraju privredna društva, a koje obuhvata grupu odnosa između uprave društva, njegovog nadzornog/upravnog odbora, njegovih dioničara/akcionara i drugih nosilaca interesa radi  ostvaravanja zadatih ciljeva društva.


Sadržaj 

  • Značaj i mehanizmi korporativnog upravljanja
  • Korporativno izvještavanje i revizija
  • Pravni aspekt korporativnog upravljanja u FBH
  • Društvena odgovornost društva i poslovna etika
  • Korporativno upravljanje i tržište kapitala

Potrebno predznanje

Ne


Način provjere znanja

N/A


Trajanje programa

 15 sati


Planirani početak programa


Cijena

380 KM+ PDV


Način provjere znanja

Test


Certifikat

Certifikat Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu o pohađanju
Certifikat Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu o uspješno položenom modulu "Uvod u korporativno upravljanje"( Ukoliko kandidat položi test)


Nastavni materijali predviđeni za polaznike

Prezentacije predavača, interesantni članci + slučajevi iz prakse po izboru predavača 


Za više informacija

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)