Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Voditelji kvalitete u obrazovanju

Autor i nosilac programa

mr Alma Vranić i mr Vanja Kenjić


Uvod

Kvaliteta, kao osnovni uvjet usklađivanja sa evropskim standardima, predstavlja jedan od najznačajnijih globalnih zahtjeva današnjice i temelj je svakog poboljšanja poslovanja.
Seminar obuhvata 4 tečaja u ukupnom trajanju od po 40 sati nastave. Nakon uspješno položenog ispita dobiva se diploma "Voditelj kvalitete u obrazovanju", prema standardima EU.


Cilj

Školovanje osposobljava polaznike za uvođenje sistema kvalitete, upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 i smjernicama za poboljšanje efikasnosti IWA2:2003, kao i za obrazovanje, motiviranje uposlenika, te praćenje, procjenu i unapređenje sistema kvalitete.


Sadržaj

Edukacija obuhvata četiri modula:

  • Procesno orijentisani sistemi upravljanja kvalitetom
  • Primjena sistema upravljanja  kvalitetom
  • Statističke metode za donošenje odluka
  • TQM — poboljšavanje poslovnih procesa

Potrebno predznanje

Završena visoka škola, godina dana radnog iskustva u području menadžmenta ili 3 godine iskustva u obrazovnom procesu.


Način provjere predznanja

N/A


Trajanje programa

40 sati nastave + završni ispit


Planirani početak programa

N/A


Cijena

1.400,00 KM + PDV


Način provjere znanja

Formiranje komisije koja provjerava znanje polaznika pismenim i usmenim putem.


Certifikat

Certifikat Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.


Nastavni materijali predviđeni za polaznike

4 priručnika autora Vranić, A i Kenjić, V. (ostali materijali i ppt prezentacije izvođača programa)


Za više informacija

Vanja Kenjić, PhD kandidat, je licencirani EOQ menadžer i eksterni auditor kvalitete za zemlje na području Evropske unije, sa više od 10 godina iskustva u upravljanju u području visokog obrazovanja. Završen specijalistički program „Upravljanje u visokom obrazovanju (Univerzitet u Oslu i BI School of Management). Trenutna  pozicija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je rukovodilac Centra za međunarodnu saradnju i menadžer kvalitete.

Mr. sc. Vanja Kenjić je doktorski kandidat na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao stipendista Basileus-a ("Erasmus Mundus External Cooperation Window - EC), te doktorski kandidat na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Magistar je ekonomskih nauka u području poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Jedan od osnivača UG „Kvalitet u obrazovanju“ koje obuhvata osnovno, srednje, i visoko obrazovanje i broji oko 150 članova. Također član Hrvatskog društva menadžera kvalitete.

U više navrata bila je  uključena u projekte značajne za razvoj Univerziteta u Sarajevu i aktivno učestvovala pri provođenju reformi zahtjevanih Bolonjskom deklaracijom. U prethodnih nekoliko godina je objavila nekoliko priručnika za pomoć studentima u nastavnom procesu, EFSA bibliografije i oko 30-tak stručnih i naučnih članaka u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka. Učestvovala je u kreiranju i izvođenju edukativnih programa iz područja upravljanja kvalitetom (obrazovanje, zdravstvo), kao i programima kontinuirane profesionalne edukacije za računovođe, revizore i ostale financijske djelatnike, te područje turizma.

Alma Vranić, magistar menadžmenta/ oblast upravljanje kvalitetom, licencirani EOQ menadžer i ekterni auditor kvalitete za zemlje na području Evropske unije, sa više od 25 godina iskustva u upravljanju za područje visokog obrazovanja. Završen specijalistički program „Upravljanje u visokom obrazovanju (Univerzitet u Oslu i BI School of Management). Trenutna  pozicija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je rukovodilac Ureda za kvalitet.

U više navrata bila je uključena u projekte značajne za razvoj Univerziteta u Sarajevu i aktivno učestvovala pri provođenju reformi zahtjevanih Bolonjskom deklaracijom. Značajan doprinos u reformi obrazovanja dala je kroz rukovođenje Timom za implementaciju Informacionog sistema integrirane studetnske službe na  UNSA. Jedan od osnivača UG „Kvalitet u obrazovanju“ koje obuhvata osnovno, srednje, i visoko obrazovanje i broji oko 150 članova. Također član Hrvatskog društva menadžera kvalitete.

Alma Vranić je u aprilu 2010. godine uvrštena na listu domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. U prethodnih nekoliko godina objavila nekoliko stručnih i naučnih članaka u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka, učestvovala u kreiranju i izvođenju edukativnih programa iz područja upravljanja kvalitetom u obrazovnim institucijama i javnim zdravstvenim institucijama, kao i programima kontinuirane profesionalne edukacije za računovođe, revizore i ostale financijske djelatnike.

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)