Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca

Nosioci programa

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu


Uvod

Polazeći od Zakona o računovodstvu i reviziji BiH, Pravilima IFAC-a i Smjernicama UNCTAD-a kao i odredbama kodeksa etike profesionalnih računovodstvenih eksperata, te odredbama Međunarodnih obrazovnih standarda (MOS) za sva računovodstvena zvanja i već usvojenih osnovnih premisa Bolonjskog koncepta studija, koristeći iskustva i programe vodećih svjetskih fakulteta Ekonomski fakultet u Sarajevu je pripremio prijedlog strukture nove obavezne kontinuirane profesionalne edukacije koja služi za obnavljanje, proširivanje i osavremenjivanje stručnih znanja.  

Visokoobrazovani i kvalitetni kadrovi specijalizirani u oblasti računovodstva i finansija, već godinama su veoma traženi na tržištu rada u BiH. Kako je ovo područje strogo regulisano, a institucionalni okvir veoma dinamičan, potražnja za kadrovima postaje sve zahtjevnija zbog ćega se nameće potreba za njihovim kontinuiranim profesionalnim edukacijama i stručnim usavršavanjima.

Program kontinuirane profesionalne edukacije koji provodi  Ekonomski fakultet u Sarajevu predhodno je odobren od strane Upravnog odbora Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika F BiH i u skladu je sa smjernicama, odlukama i drugim aktima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH.

Predavači su profesori Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gostujući  profesori sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i stručnjaci iz prakse.


Cilj

Polaznicima kontinuirane profesionalne edukacije (KPE) želimo ponuditi praktična i primjenjiva znanja. Sa svojim polaznicima želimo interakciju, razmjenu mišljenja i diskusiju. Namjera nam je stvoriti kompetentne profesionalne računovođe koji će biti u stanju aktivno pridonositi profesiji i društvu u cjelini.

Postupak vrednovanja programa cjeloživotnog učenja (KPE) računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine mora osigurati da će se vrednovani programi izvoditi po najvišim standardima kvalitete utvrđenim pravilima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH.


Sadržaj

Program kontinuirane profesionalne edukacije računovođa, revizora i sličnih profesija sastoji se iz tri modula.


Potrebno predznanje

Za prijavu na program kontinuirane profesionalne edukacije nije potrebno dostavljati dokumentaciju o školskoj spremi, radnom iskustvu i/ili eventualno druge dokumente kojima se dokazuje bavljenje poslovima iz  računovodstveno-finansijske i revizijske profesije.


Način provjere predznanja

Nema predhodne provjere znanja


Trajanje programa

Planirani fond sati nastave je 84 sata godišnje i raspoređen je prema modulima na sljedeći način:

MODUL

O MODULU

Dani/sati

Modul I

Obuhvata područje računovodstva i  revizije, finansija i drugih s njima povezanih znanja

8 dana x 7 sati

56 bodova

Modul II


Obuhvata područje organizacijskih i poslovnih znanja

2 dana x 7 sati

14 bodova

Modul III


Obuhvata znanja i kompetencije u oblasti informacijskih tehnologija

2 dana x 7 sati

14 bodova

UKUPNO  84 BODA


Planirani raspored izvođenja programa

Program kontinuirane profesionalne edukacije se odvija kontinuirano, prema sljedećem planu:

MODUL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Forma KPE

I

X

XX

X

X


X

X


X

Seminari, tečajevi, radionice

II
XX


IIIX
X


Napomena: brojevi od 1-12 označavaju mjesece kalendarske godine.
Tačan datum održavanja programa kontinuirane profesionalne edukacije biće objavljen na web stranici Ekonomskog fakulteta u Sarajevu www.pa.efsa.unsa.ba i u sredstvima informisanja 10 dana prije održavanja programa.


Cijena

Cijena je jedinstvena za pravna i fizička lica i iznosi 150,00 KM.
U cijenu edukacije je uključen i porez na dodanu vrijednost – PDV od 17%
Za pet i više kandidata iz istog pravnog lica odobravamo popust od 10%


Način provjere znanja

Nema naknadne provjere znanja.


Certifikat

Nakon odslušanog programa učesnicima se u evidencijske knjižice upisuje pripadajući broj bodova kontinuirane profesionalne edukacije u skladu sa brojem odslušanih sati nastave i izvještaj se dostavlja Komisiji za računovodstvo i reviziju BiH.
Certifikat se polaznicima izdaje na kraju kalendarske godine, kako bi obuhvatio sve edukativne module odslušane na EFSA. Nakon prijave, prisustvo programu je obavezno, a minimalno iznosi 75% ukupnog trajanja programa. Ovaj program namijenjen je menadžmentu srednjeg i višeg nivoa. Certifikat izdaje PA EFSA i Univerzitet u Sarajevu.


Nastavni materijal predviđen za polaznike

U cijenu programa su uključeni: materijali, radni listovi, kratke vježbe i prezentacije predavača.


Za više informacija

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
Telefon: + 387 33 564 354;
Fax:      + 387 33 564 371;
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)