Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)

Nosioci programa

Konzorcij u sastavu: Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu (nosilac konzorcijalnog nastupa), Revicon d.o.o. Sarajevo i FEB d.o.o. Sarajevo (konzorcijalni partneri)


Uvod

Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije – certificirani računovodstveni tehničar je oblik edukativne nastave namijenjene u prvom redu kandidatima koji žele steći profesionalno zvanje cerfiticirani računovodstveni tehničar. Sticanje navedenog zvanja postiže se isključivo polaganjem odgovarajućih ispita iz predmeta predviđenih Jedinstvenim programom certifikacije profesionalnih računovođa u Bosni i Hercegovini.
Program stručne obuke koji provodi Konzorcij predhodno je odobren od strane Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine i u skladu je sa smjernicama, odlukama i drugim aktima Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, kao jedine institucije koja ima status ovlaštenog, profesionalnog tijela za certificiranje iz oblasti računovodstva i revizije u Bosni i Hercegovini.
Predavači su profesori i asistenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i gostujući profesori sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, eksperti iz računovodstveno-finansijskih oblasti, te stručni saradnici i predavači naših konzorcijalnih partnera.


Cilj

Polaznicima obuke osigurati profesionalnu, akademsku i stručnu pomoć u pripremi ispita kroz predavanja i vježbe iz predmeta i oblasti definisanih Jedinstvenim programom certifikacije profesionalnih računovođa, kao i sticanje novih i proširivanje postojećih teoretskih i praktičnih znanja i iskustava u skladu sa standardima i smjernicama nadležnih međunarodnih organizacija i tijela u ovoj oblasti i zakonima o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine.


Sadržaj

U okviru edukacije, polaznici slušaju određeni broj sati predavanja i vježbi iz predmeta i oblasti  koje su obavezni polagati za sticanje zvanja certificirani računovodstveni tehničar, a koji su precizirani od strane Komisije za računovodstvo i reviziju BiH i to:
1. Uvod u finansijsko računovodstvo
2. Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovodstvo
3. Menadžment i komunikacije
4. Informacione tehnologije i primjene


Potrebno predznanje

Za prijavu na edukativni program nastave nije potrebno dostavljati dokumentaciju o školskoj spremi, radnom iskustvu i/ili eventualno druge dokumente kojima se dokazuje bavljenje poslovima iz  računovodstveno-finansijske i revizijske profesije.
Potencijalnim polaznicima ovog edukativnog programa savjetujemo da predhodno kontaktiraju Savez za računovodstvo i reviziju Fedaracije BiH, odnosno Savez za računovodstvo i reviziju Republike Srpske i njima dostave potrebnu dokumentaciju koja je uslov za izlazak na ispite i sticanje odgovarajućeg profesionalnog zvanja.


Način provjere predznanja

Nema predhodne provjere znanja


Trajanje programa

Planirani fond sati predavanja i vježbi u okviru obuke za sticanje zvanja certificirani računovodstveni tehničar je 40 sati.
Nastava se održava isključivo u dane vikenda (petak poslijepodne, subota i nedjelja), u zgradi Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Ul. Skenderija 70.


Planirani početak programa

Program edukacije se odvija kontinuirano, dva puta godišnje: u aprilu/travnju i oktobru/listopadu.
Tačan datum početka nastave se određuje u zavisnosti od termina ispita koje utvrđuje Komisija za računovodstvo i reviziju BiH.


Cijena

Cijena je jedinstvena za pravna i fizička lica i iznosi 250 KM po predmetu.
U cijenu obuke je uključen i porez na dodanu vrijednost – PDV od 17%
Za pet i više kandidata iz istog pravnog lica odobravamo popust od 10%


Način provjere znanja

-


Certifikat

Nakon završenog programa nastave kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Polaznici stiču pravo na dodjelu certifikata ukoliko ostvare najmanje 70% prisustva nastavi.
Spisak polaznika edukativnog programa koji su dobili certifikat dostavlja se Komisiji za računovodstvo i reviziju BiH.


Nastavni materijal predviđen za polaznike

U cijenu obuke su uključeni:
1.    Stručna literatura (udžbenici i priručnici) preporučeni i propisani za svaki predmet od strane Komisije za računovodstvo i reviziju BiH u okviru Jedinstvenog programa certifikacije
2.    Materijali, radni listovi, kratke vježbe i prezentacije predavača


Za više informacija

1.   Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, telefon: 033 564 354, fax: 033 564 371, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
2.   Revicon d.o.o. Sarajevo, telefon: 033 720 599, fax: 033 720 583, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
3.   FEB d.o.o. Sarajevo, telefon: 033 215 802, fax: 033 204 676, E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)