Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Osnove upravljanja projektima

Autor i nosilac programa

dr Zlatan Šabić

mr. Tarik Zaimović


Uvod

Projekt je drugačija aktivnost od standardnih poslovnih funkcija. Iako priprema i vođenja projekata uključuje opće menadžerske vještine, vođenje projekata traži i poznavanje specifičnih vještina i tehnika.


Cilj

Na kursu će se savladati osnovni pojmovi i neke specifične vještine i tehnike upravljanja projektima. Kurs je dovoljan za primjenu stečenih vještina u praksi, a predstavlja i osnovu za druge, napredne kurseve.


Sadržaj

 • Definicija projekta
 • Analiza zahtjeva i djelokruga projekta
 • Definiranje projekta (rezultati, potrebni resursi, rizici, ...)
 • Podjela projekta na aktivnosti (Work Breakdown struktura)
 • Procjena napora i trajanja
 • Priprema i optimizacija projektnog plana
 • Projektni tim i komunikacija
 • Praćenje statusa projekta

Potrebno predznanje

Nema posebnih preduslova za pohađanje ovog kursa.


Način provjere predznanja

N/A


Trajanje programa

24 sata


Planirani početak programa

III kvartal 2011. godine


Cijena

Fizička lica – 450 KM + PDV
Pravna lica – 8000 KM + PDV (cijena je za grupu od 15 do 20 polaznika)


Način provjere znanja

Nema.


Certifikat

Ne.


Nastavni materijali predviđeni za polaznike

 • Prezentacije
 • Radni listovi
 • Kratki tekstovi
 • Vježbe i igre

Za više informacija

Zlatan Šabić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)