Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Priprema za PRINCE 2 ispit

Autor i nosilac programa

dr Tarik Zaimović
dr Zlatan Šabić


Uvod

PRINCE2® kao jedna od vodećih metoda projekt menadžmenta sve više postaje kvalifikacija koju profesionalni projekt menadžeri jednostavno moraju imati. Ovaj trening je namijenjen onima koji žele da dobiju PRINCE2® Foundation akreditaciju ili samo da se upoznaju sa PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) metodom koja im je potrebna u praksi.


Cilj

Osnovni ciljevi kursa su:

 • Razumijevanje PRINCE2® metodologije vođenja projekata
 • Priprema za PRINCE2® Foundation ispit

Sadržaj

 • Definicija projekta
 • Uvod u PRINCE2®
 • Organizacija projekta
 • Pokretanje i iniciranje projekta
 • Kvalitet
 • Proizvodi
 • Produktno bazirano planiranje
 • Kontrola
 • Menadžment rizika
 • Kontrola faza
 • Upravljanje promjenama
 • Vođenje projekta
 • Menadžment isporuke produkta
 • Konfiguracijski menadžment
 • Menadžment granica faza
 • Zatvaranje projekta
 • Pre-test
 • PRINCE2® Foundation ispit

Potrebno predznanje

PM01
Poželjno PM02


Način provjere predznanja

PRINCE2® Foundation pred-test


Trajanje programa

3 dana


Planirani početak programa


Cijena

Fizička lica – 1000 KM + PDV
Pravna lica – 10.000 KM + PDV


Način provjere znanja

PRINCE2® Foundation ispit


Certifikat

PRINCE2® Foundation akreditacija


Nastavni materijali predviđeni za polaznike

 • Prezentacije
 • PRINCE2® manual, “Managing Successful Projects with PRINCE2”
 • Radni listovi/testovi
 • Prezentacije

Za više informacija

Tarik Zaimović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)