Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Razvoj e-learning kurseva uz praktično korištenje open source software-skih alata

Autor i nosilac programa

Mr. sc Kemal Kačapor, dipl. ing.


Uvod

Učesnici ovog seminara će na dvodnevnoj radionici savladati osnove korištenja tehnologije u edukaciji, osnove e-learninga i ućenja na daljinu kroz praktičnu upotrebu MOODLE "web-based learning management system-a (LMS)" koji služi za razvoj online kurseva te za upravljanje online edukacijom putem Interneta.


Cilj

Cilj seminara je da učesnici savladaju edukacijske tehnologije, tehnike razvoja  i upotrebe e-learning kurseva, kreiranja nastavnog materijala u elektronskom formatu,  komuniciranja sa učesnicima putem online diskusija  i ocjenjivanje učesnika kursa uz pomoću kviza i online testova. Tokom seminara koristi se Moodle learning management system.


Sadržaj

  • Osnovne edukacijske tehnologije i metodologije
  • ADDIE model kao osnova za razvoj kurseva
  • Moodle: Uvod u LMS
  • Moodle: Kreiranje sadržaja
  • Moodle: Alati provjere znanja
  • Kreiranje multimedijalnog sadržaja
  • Online tutoring i upravljanje online nastavom

Potrebno predznanje

Osnove rada na kompjuteru.
Potrebno je da korisnici ponesu, na CD-u ili flash memoriji, neke svoje nastavne materijale kao što su Power point prezentacije, slike, MS Word ili .pdf dokumente te smisao za humor.


Način provjere predznanja

N/A


Trajanje programa

Dvodnevni seminar uz jednomjesečne on line konsultacije tokom kojih trener ostaje na raspolaganju učesnicima seminara da se posavjetuju pri kreiranju svojih online kurseva.


Planirani početak programaCijena

420,00 KM + PDV (ako je jedan učesnik iz firme)
320,00 KM + PDV (za pravna lica sa većim brojem učesnika)


Način provjere znanja

Provjera znanja se obavlja tokom jednomjesečnog perioda nakon kursa, tokom kojeg su učesnici seminara dužni kreirati svoj online kurs koristeći znanja i vještine stečene na seminaru.


Certifikat

Certifikat Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.


Nastavni materijali predviđeni za polaznike

Folder sa svim potrebnim materijalima kreirani od strane predavača


Za više informacija

Kemal Kačapor, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , tel: 033/275-929

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)