Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Vrednovanje vrijednosnih papira

Autori i nosioci programa

dr Mirko Puljić
dr Azra Zaimović


 

Uvod

Sa pojavom državnih obveznica na Sarajevskoj i Banjalučkoj berzi, te komercijalnih zapisa (za sada jedna emisija na Sarajevskoj berzi) uz već prisutne dionice, usložnjava se proces donošenja investicionih odluka na tržištu kapitala. Prinos do dospijeća državnih obveznica na Sarajevskoj berzi se početkom 2010. kreće i do 25% godišnje. Ovako visoke stope prinosa  plijene pažnju investitora.
Idealne prilike za investiranje imamo u onim vrijednosnim papirima koji su podcijenjeni na tržištu, a do informacije o podcijenjenosti dolazimo putem vrednovanja. Kroz intenzivnih 20 sati obuke, želimo polaznike obučiti kako izračunati fer cijenu i prinos od ulaganja u dionice, obveznice, trezorske zapise ili komercijalne zapise. Praktični problemi/zadaci će se rješavati primjenom u literaturi i praksi priznatih modela. Teme obuke uključuju razlikovanje čiste i pune cijene obveznice, tj. vrednovanje obveznice na bilo koji dan u godini.
Naravno, dionice su najizazovnije za vrednovanje, jer nemaju dospijeće i obično nisu poznati očekivani novčani tokovi. Zato, nudimo putem studije slučaja analizu dionica sa našeg tržišta kapitala kako bismo prepoznali dionice vrijednosti i/ili dionice rasta.
Pokazat ćemo i praktičnu upotrebu modela vrednovanja u MS Excelu, a polaznici će dobiti isprogramirane xls datotete, koje mogu koristiti dalje u svom radu. Polaznici će dobiti zbirku Primijenjeni finansijski menadžment – Teorija i zadaci, sa velikim brojem riješnih zadataka iz vrednovanja vrijednosnih papira.


Cilj

Osnovni cilj ove edukacije je ovladavanje osnovnim metodama vrednovanja vrijednosnih papira na tržištu novca i kapitala. Akcenat je na metodama koje imaju primjenu na tržištu kapitala BiH. Obuka se implementira putem velikom broja praktičnih primjera.
Ova edukacija je preporučena za brokere, dilere, investicijske savjetnike na tržištu kapitala, kao i za one koji to žele postati, uposlenike brokerskih kuća, investicionih fondova, uzajamnih fondova, uposlenike odjela za skrbničke i kastodi poslove banaka, kao i sve druge koji u svom radu donose odluke vezane za vrijednosne papire. Edukacija je pogodna i za individualne investitore na tržištu kapitala.


Sadržaj

1.    Vrijednosni papiri tržišta novca i kapitala
2.    Koncepti vrednovanja
3.    Vrednovanje vrijednosnih papira tržišta novca
4.    Prinos od kratkoročnih vrijednosnih papira
5.    Vrednovanje obveznica
6.    Vrste prinosa kod ulaganja u obveznice
7.    Vrednovanje dionica (DDM, višefazni rast dividendi, H - model, FF model itd.)
8.    Dionice vrijednosti vs. dionice rasta
9.    Case study – dionice rasta na tržištu kapitala u BiH
10.  Praktična primjena modela  vrednovanja u MS Excelu


Potrebno predznanje

Bez potrebnog predznanja


Način provjere predznanja

Nema provjere predznanja.


Trajanje programa

Tri dana - 20 sati, vikendom (bez pripremne nastave iz vremenske vrijednosti novca)
Tri dana - 24 sati, vikendom (sa pripremnom nastavom iz vremenske vrijednosti novca)


Planirani početak programa

N/A


Cijena

850 KM + PDV (sa pripremnom nastavom iz vremenske vrijednosti novca cijena je 950 KM + PDV)


Način provjere znanja

7 dana nakon završetka edukacije organizuje se prvi ciklus testiranja. Testiranje se vrši u skladu s pravilima o certificiranju Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, a prema utvrđenoj literaturi i programu edukacije.


Certifikat

Certifikat Poslovne akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.


Nastavni materijal predviđen za polaznike

Zbirka "Primijenjeni finansijski menadžment – teorija i zadaci"
Prezentacije i materijali predavača
Case study
CD sa MS Excelovim datotekama za praktično vrednovanje vrijednosnih papira


Za više informacija

dr Azra Zaimović
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Telefon: (033) 253 787

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)