Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Upravljanje ljudskim resursima (HRM)

Autor i nosilac programa

Doc. dr Zijada Rahimić


Uvod

Ljudski resursi, odnosno njihova znanja i vještine predstavljaju najvažniji resurs u preduzeću, koji je u suštini korijen za izgradnju i dugoročno očuvanje konkurentskih prednosti. Menadžment ljudskih resursa obuhvata sve menadžerske odluke i aktivnosti koje utiču na prirodu međusobnih odnosa između preduzeća i zaposlenih – ljudskih resursa. Polazeći od karakteristika današnjeg poslovnog okruženja riječ je o širokom setu aktivnosti usmjerenih na jačanje motivacije i zadovoljstva zaposlenih. Jedino na ovakav način posmatran HRM (upravljanje ljudskim resursima) predstavlja okosnicu ostvarivanja strateških ciljeva organizacije.


Cilj

Do kraja seminara učesnici trebaju ovladati osnovama, principima i različitim aspektima menadžmenta ljudskih resursa, te prepoznati doprinos i značaj funkcije upravljanja ljudskim resursima u postizanju ciljeva organizacije u današnjem turbulentnom i neizvjesnom okruženju. S tim u vezi potrebno je razumjeti faktore koji utiču na motivaciju zaposlenih, pošto su zadovoljni i motivirani zaposleni posvećeni poslu i imaju puno povjerenje u organizaciju u kojoj rade.
Svrha seminara je, na temelju naprijed izloženog, pomoći učesnicima seminara da se pripreme za bolje provođenje aktivnosti upravljanja ljudskim resursima u funkciji postizanja njihovog većeg zadovoljstva, motiviranosti i lojalnosti.


Sadržaj

 • Osnovno o HRM, Harvardskom konceptu, ciljevima HRM i odgovornosti za HRM
 • Strateška uloga HRM
 • Planiranje ljudskih resursa
 • Analiza posla i dizajn posla
 • Regrutovanje i proces zapošljavanja
 • Praćenje radne uspješnosti
 • Strategije materijalnog nagrađivanja
 • Nematerijalne strategije motiviranja
 • Obrazovanje i razvoj ljudskih resursa
 • Razvoj i upravljanje karijerom
 • Fluktuacija i apsentizam

Potrebno predznanje

Solidno predznanje iz oblasti Menadžmenta.


Način provjere predznanja

Dokaz o poziciji u organizaciji ili stečenom obrazovanju.


Trajanje programa

30 sati


Planirani početak programa

Prvi kvartal 2010. godine


Cijena

550 KM bez PDV-a


Način provjere znanja

Predviđeno je aktivno učešće učesnika seminara kroz diskusije, analize slučajeva i radionice.


Certifikat

Certifikat Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.


Nastavni materijali predviđeni za polaznike

 • materijali sa predavanja,
 • studije slučaja,
 • razni zadaci, formulari i sl. potrebni za organizaciju radionica

Za više informacija

Doc. dr Zijada Rahimić

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)