Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Praćenje radne uspješnosti

Autor i nosilac programa

Doc. dr Zijada Rahimić


Uvod

Praćenje i vrednovanje radne uspješnosti zaposlenih i njihovih potencijala predstavlja „kamen temeljac djelotvornog sistema ljudskih potencijala“ i od vitalne je važnosti u svakom sistemu koji želi povezati uspješnost organizacije i uspješnost ljudi. Postupak evaluacije se može posmatrati kroz dvije odvojene aktivnosti i to: a) evaluacija performansi tj. uspješnosti zaposlenih u obavljanju konkretnih radnih zadataka i b) evaluacija stvarnih potencijala zaposlenih. Postupak i rezultati evaluacije performansi i potencijala zaposlenih predstavljaju temelj za više aktivnosti HRM i to: sistem plata i nagrada, trening i obrazovanje, promocije, premještanja i smjenjivanja, razvoj karijere, motivacija i sl. Stoga je u organizaciji potrebno da postoji kontinuiran proces vrednovanja i usmjeravanja ponašanja i rezultata rada u radnoj situaciji. Efikasnim provođenjem evaluacije performansi i potencijala doprinosi se postizanju većeg stepena zadovoljstva i motiviranosti zaposlenih i menadžera, poboljšanju kako rezultata njihovog rada tako i ukupne organizacijske uspješnosti. 


Cilj

Do kraja seminara učesnici trebaju ovladati osnovama, principima i različitim metodama procjene radne uspješnosti, te prepoznati doprinos i značaj evaluacije performansi i potencijala zaposlenih u postizanju ciljeva organizacije u današnjem turbulentnom i neizvjesnom okruženju. S tim u vezi potrebno je razumjeti ciljeve aktivnosti praćenja radne uspješnosti, važnost pružanja povratne informacije (feedback-a) u svrhu motivacije zaposlenih, pošto su zadovoljni i motivirani zaposleni posvećeni poslu i imaju puno povjerenje u organizaciju u kojoj rade.
Svrha seminara je, na temelju naprijed izloženog, pomoći učesnicima seminara da se pripreme za bolje provođenje aktivnosti praćenja i ocjenjivanja radne uspješnosti zaposlenihu funkciji postizanja njihovog većeg zadovoljstva, motiviranosti i lojalnosti.


Sadržaj

  • Pojam i značaj aktivnosti praćenja radne uspješnosti zaposlenih u okviru Harvardskog koncepa
  • Ciljevi i koraci procesa praćenja radne uspješnosti i potencijala
  • Metode procjene radne uspješnosti
  • Ko može vršiti procjenu radne uspješnosti
  • Ocjenjivanje uspješnosti menadžera
  • Problemi i pogreške pri procesu procjene
  • Načini poboljšanja procesa praćenja i vrednovanja radne uspješnosti

Potrebno predznanje

Pošto bi ciljna grupa bila top menadžeri, menadžeri strateških poslovnih jedinica i funkcionalni menadžeri, kao i zaposleni u HR odjelima smatram da imaju solidno predznanje iz  oblasti Menadžmenta. Dakle, potrebno je predznanje iz oblasti Menadžmenta.


Način provjere predznanja

Dokaz o poziciji u organizaciji i stečenom obrazovanju (može biti u vidu Izjave – potvrde).


Trajanje programa

6 sati


Planirani početak programa

Decembar 2009. godine


Cijena

200,00 KM + PDV


Način provjere znanja

Predviđeno je aktivno učešće učesnika seminara kroz diskusije, analize slučajeva i radionice.


Certifikat

Certifikat Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.


Nastavni materijali predviđeni za polaznike

  • materijali sa predavanja,
  • studije slučaja,
  • razni zadaci, formulari i sl. potrebni za organizaciju radionica

Za više informacija

Doc. dr Zijada Rahimić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)