Search BA
Please update your Flash Player to view content.

Novosti

Raspored seminara Bankarske akademije

 za oktobar 2014.

Maj 2014.

Datum održavanja

Tema

Cijena (sa PDV)

Predavači

Rok za prijavu

02-03.10.2014

Restrukturiranje / reprogramiranje problematičnih plasmana

700,00KM

Prof. dr. Fikret Hadžić, Doc. dr. Velid Efendić, Mr. Amir Softić

30.09.2014.Održan seminar iz oblasti risk analize za pravne subjekte

U prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu održan je trodnevni seminar "Certificirani risk analitičar za pravne subjekte". Certifikacija će biti održana 26. aprila u 13h, u prostorijama Poslovne akademije. Učesnici su istakli svoje zadovoljstvo seminarom kroz koji su na praktične primjere primijenili nove koncepte i metodologije iz oblasti risk analize pravnih subjekata.


Naredni seminar iz oblasti risk analize za pravne subjekte biće održan u drugoj polovini 2014. godine, a u međuvremenu Bankarska akademija će objaviti nekoliko novih seminara iz oblasti restrukturiranja i reprogramiranja kredita, kreditne analize za fizička i pravna lica, te upravljanja retail kreditnim portfolijom.

 

Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti
zdravstvenog menadžmenta

u organizaciji

Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva

 

 

 

 

 

Aktuelno
Programs
Banking
Platni promet
Certified risk analyst for legal entities
Islamic banking
Certified credit analyst for individuals
Certified credit analyst for legal entities
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Quality
Quality manager in education
Quality manager in health-care
Corporate management
Training for qulifications in the Accounting Professions
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Project management
Basics of Project Management
Advanced Project Management
Preparation for PMI PMP exam
Development of E-learning courses
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Human Resources Management
Tracking Employee Performance
HRM 1
Introduction to Corporate Management
IT management - savremene tendencije
Banking Academy
Iskustva polaznika
Master programme "+1"
Strategic information management
Financial auditing
Corporate management
Accounting and taxation
Quality management in health care
Quality management in education
Resources
E-Net center
Business Academy Building
Business english language
For EFSA Students
For Companies
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Preparatory course in Mathematics
About Business Academy
Bosnia(BA)English (United Kingdom)