Chris Gabriel na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Vas poziva na motivacijsko predavanje gospodina Chris-a Gabriel-a, koje će biti održano na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u četvrtak 15.09.2016. u 18:00 sati, E-net centar.  

Gospodin Gabriel dolazi iz svijeta biznisa. Chris Gabriel je ostvario je izvanredne rezultate u telekomunikacijskim i tehnološkim kompanijama širom svijeta. On je predsjednik velike australske grupacije za mobilnu telefoniju “Alive Mobile Group“, viši savjetnik kompanije “Macquarie Group”, šef “Talent Rise“, te je obavljao funkcije direktora “Talent International”, “JCurve Solutions” i šefa savjetodavnog odbora u “Clean Power Systems”. Tri godine je bio glavni izvršni menadžer u poznatoj kompaniji za mobilne telekomunikacije “Zain Africa”.

Njegov uspjeh proizilazi iz specifičnog inkluzivnog stila lideršipa, osjećaj za međukulturalne specifičnosti, intuicije za motivaciju potrošača, te posebnog javnog nastupa. 

Visoko obrazovanje stekao je na London Business School.

Više informacija o Chris-u Gabriel-u možete potražiti na linkovima:

https://www.uts.edu.au/current-students/managing-your-course/graduation/...
https://www.linkedin.com/in/cfobtc 
http://www.faktor.ba/vijest/chris-gabriel-australski-bogatas-i-biznismen...

Ured za odnose s javnošću