Uslovi korištenja IT servisa i infrastrukture Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

 

 

 

Prihvatanje uslova

Kompletiranje i slanje registracije putem Interneta, potpisivanjem ovog dokumenta, i/ili konekcija/pristup serveru podrazumijeva/znači da je Korisnik prihvatio i saglasan je sa uslovima i principima poslovanja definisanim u ovom dokumentu. Korisnikom se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja koristi IT usluge Ekonomskog fakulteta, u što spada korištenje Web servisa, softvera i hardvera, i računarskih sala. Korisnik koristi usluge i servise na vlastitu odgovornost. Ekonomski fakultet ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za eventualne štete koje Korisnik može pretrpjeti korištenjem usluga/servisa.

 

Nelegalna upotreba

IT usluge i infrastruktura Ekonomskog fakulteta se mogu koristiti isključivo za legalne namjene. Posjeta, prenošenje, smještanje ili distribucija bilo kojih materijala, podataka koji nisu u skladu sa zakonom je zabranjena. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na: materijale zaštićene autorskim pravima, zaštitne znakove, robne marke, poslovne tajne ili druge intelektualne materijale koji se koriste bez ispravne dozvole, materijale koji su uvredljivi, predstavljaju ilegalnu prijetnju ili krše izvozna prava. Primjeri nedopuštenih sadržaja i linkova: reklame, piratski softver, hakerski programi ili arhive, "warez" materijali, MP3 i IRC skripte i sadržaji za odrasle (seksualni sadržaji, pornografija i prodaja seks-orijentisane robe).

 

Sigurnost

Narušavanje sigurnosti sistema ili mreže je zabranjeno, a podložno je i krivičnom gonjenju. Primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na slijedeće: nedopušten pristup, korištenje, skeniranje/testiranje mrežne sigurnosti i mjera zaštite, podataka ili prometa, ometanje drugih Korisnika, servera ili mreža, slanje e-mail bombi, pokušaji preopterećivanja mreže i DOS napadi, prisluškivanje TCP-IP paketa.

 

Odgovornosti

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje dolaze sa njegovog terminala i/ili e-maila, ukoliko ne dokaže da je žrtva vanjskog hakerskog napada. Korisnik je odgovoran za sigurnost svog korisničkog imena i šifre (username i password). Korisnik preuzima odgovornost za sve materijale na svojoj email adresi.

 

Neželjeni komercijalni email

Spam ili slanje masovnih neželjenih e-mail poruka, od ili kroz IT servise Ekonomskog fakulteta je STROGO zabranjeno. Korisnici koji budu nađeni krivima za SPAM će hitno biti isključeni, bez prethodne obavijesti. Korisnik prihvaća opće prihvaćenu definiciju SPAM poruka koja se nalazi na adresi  http://spam.abuse.net .

 

Zloupotreba IT infrastrukture

Svaki pokušaj da se nanese šteta IT infrastrukturi, IT servisima ili korisnicima strogo je zabranjen. Pridržavamo pravo da isključimo hitno bilo kojeg Korisnika za kojeg se utvrdi da je kriv.  Da biste prijavili zloupotrebu ili kršenje ovih uslova i pravila, molimo vas kontaktirajte abuse@efsa.unsa.ba.

 

Akcije koje će Ekonomski fakultet poduzeti

Ignorisanje bilo kojeg od navedenih uslova je osnova za hitno isključenje servisa bez obavijesti. Aktivnost koja rezultira suspendiranjem ili isključenjem Korisnika može dovesti do trajnog isključenja bez mogućnosti povrata servisa. Žalbe vezane za zloupotrebu servisa će biti ispitane i ukoliko se Korisnik  nađe krivim biće hitno isključen. Kada se pronađe Korisnik koji krši ova pravila, Fakultet će pokrenuti istragu. Tokom istrage može se ograničiti pristup Korisniku servisima kako bi spriječio moguće daljnje nedozvoljene aktivnosti. Zavisno od Korisnikovog prekršaja pravila može se ograničiti, suspendirati ili isključiti Korisnik i/ili pokrenuti druge pravne postupke.

 

Promjene uslova korištenja

Ekonomski fakultet  zadržava pravo da doda, obriše ili promijeni bilo koji uslov korištenja, bilo kada, bez prethodne najave