Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Stavovi studenata prema konceptu studiranja na daljinu

Poštovane kolegice i kolege,
 
Na narednim stranama nalazi se online anketni upitnik u kojem ste zamoljeni odgovoriti na niz pitanja vezanih za Vaše stavove prema učenju na daljinu.

Ova anketa je nastala na osnovu Vaših mišljenja, pitanja i odgovora koje ste dali u fokus grupama proteklih sedmica. 
 
Ova anketa nije vezana niti zamjenjuje anketiranje kvaliteta pojedinačnih nastavnika, saradnika i predmeta, koju radi Služba za nastavu i rad sa studentima i planiranje nastave, već ima za cilj da ispita Vaše stavove prema ovakvom načinu studiranju u svrhu izrade projekta na doktorskom studiju.

Prije nego što započnete obratite pažnju na sljedeće:
  • Učešće u anketi je dobrovoljno, a tajnost je zagarantirana.
  • Odvojite dovoljno vremena za ispunjavanje upitnika (planirajte maksimalno 15 minuta)
  • Odgovarajte na pitanja jedno za drugim i pročitajte sva pitanja
  • Ako već učestvujete važno je da odgovorite na sva pitanja
Ne postoje tačni ili pogrešni odgovori. Odgovorite iskreno, onako kako se Vama čini ispravnim. Kod većine pitanja ste zamoljeni da date svoju procjenu ili mišljenje. Kod nekih trebate označiti jedan ili više izbora ili dati komentar.

Napomena:
Obavezno kliknite dugme SUBMIT nakon unosa odgovora!

Hvala Vam na odvojenom vremenu i trudu.

Amra Rizvić
Lejla Turulja
Jasna Kovačević
Mia Mrgud
Adnan Kapo
There are 9 questions in this survey.
Stavovi prema DL studiju

U ovoj grupi pitanja izražavate Vaše stavove prema konceptu studiranja na daljinu.

(This question is mandatory)

Na ovom pitanju izražavate Vaše slaganje/neslaganje sa slijedećim izjavama:

1 – Apsolutno se ne slažem

2 – Djelimišno se ne slažem

3 – Neutralan/na

4 – Djelimično se slažem

5 – Apsolutno se slažem

DL način studiranja mi odgovara jer omogućava da predmetu i svim potrebnim nastavnim materijalima pristupim bez obzira gdje se nalazim.
DL studij omogućava da efektivnije organizujem svoje obaveze na fakultetu.
DL studij omogućava da uštedim vrijeme.
DL studij omogućava da elektronski pratim predavanja koja bi propustio/propustila da studiram kao redovan student.
DL studij stvara manje pritiska od redovnog načina studiranja.
DL studij odgovara mom stilu učenja.
DL studij omogućava da uskladim poslovne obaveze sa obavezama na studiju.
DL studij omogućava da imam više vremena za druženje sa porodicom i prijateljima.
DL način studiranja zahtijeva od studenata zrelost i disciplinu.
Odabrao/odabrala sam DL studij jer smatram da će me potaći da samostalno istražujem i naučim više nego na tradicionalnom studiju.
Odabrao/odabrala sam DL studij jer omogućava da diplomiram prije nego redovani student na tradicionalnom studiju.
Odabrao/odabrala sam DL studij jer će mi pomoći da uštedim vrijeme i bolje uskladim svoje poslovne, školske i privatne obaveze.
Smatram da je DL studij isplativiji od tradicionalnog studija.
Učenje na daljinu ima više prednosti nego nedostataka.
Vrlo rado bi nastavio/nastavila svoj postdiplomski studij u DL obliku.
Smatram da je odabir DL studija bio mudar izbor.
Moodle (DL stranica) platforma je jednostavna za upotrebu.
Moodle (DL stranica) platforma je pouzdana.
Moodle (DL stranica) platforma povećava fleksibilnost DL studija.
Moodle (DL stranica) platforma poboljšava pedagošku vrijednost predmeta.
Komunikacija sa asistentima na DL studiju je zadovoljavajuća.
Asistenti blagovremeno daju feedback DL studentima kada se jave dileme sa predmetom.
Rezultati nastavnih aktivnosti su blagovremeno i transparentno objavljeni na coursewareu.
Studentska služba je efikasna u radu sa DL studentima.
Studentska služba korektno izvršava zahtjeve DL studenata.
Profesori su dostupni DL studentima putem online konsultacija, e-maila i foruma.
Profesori su dostupni DL studentima na konsultacijama u kabinetima.
Profesori stoje na raspolaganju DL studentima u cilju što bolje pripreme ispita.
Upustva za praćenje online nastave i sadržaj nastavnih materijala na coursewareima su precizni I dovoljno detaljni.
DL pruža mogućnost raznovrsne i dinamične provjere znanja (kvizovi, online diskusije, upload zadaća, i sl.)
U toku jednog semestra na DL studiju, 5 sedmica in-class nastave je dovoljno.
Sadržaj coursewarea je praćen materijalima koji zahtijevaju interaktivno učešće studenata.
Coursewarei predmeta koji zahtijevaju više praktičnog rada sadrže dodatne materijale koji DL studentima olakšavaju pripremanje tih ispita.
Profesori redovno komuniciraju sa DL studentima.
Komunikacija sa drugim studentima na DL studiju je otežana.
Kada se radi na zajedničkim projektima i zadacima, dinamika DL studentskih grupa u odnosu na redovne studentske grupe je slabija.
Usvajanje gradiva je efikasnije ukoliko ga prezentira "živa osoba".
Uvodjenje ucenja na daljinu u sistem obrazovanja je potpuno besmisleno.
Nema opravdanog razloga za uvodjenje distance learning ucenja umjesto tradicionalnog.
Ucenje na daljinu je vise prilagodjeno potrebama pojednica nego klasican nacin studiranja.
Demografski podaci
(This question is mandatory)
Vaš spol?
(This question is mandatory)
Vaša starosna dob?
(This question is mandatory)
Koja ste godina studija?
(This question is mandatory)
Na kojem odsjeku studirate?
(This question is mandatory)
Vaš prosjek ocjena?
(This question is mandatory)
Vaš stil učenja je:
(This question is mandatory)

Kako biste ocijenili svoje poznavanje rada na računaru?

1 – Loše

2 – Ne baš dobro

3 – Prosječno

4 – Prilično dobro

5 – Odlično

Rad na računaru
MS Office (Word, PowerPoint, Excell, Access, itd.)
Programiranje
Internet i e-mail
Grafički i DTP programi (Adobe Photoshop, Fireworks, Corel...)
Multimedia (Flash, Swish, ...)
(This question is mandatory)
Da li ste zaposleni?