Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Informatička pismenost kao faktor oraganizovanja i upravljanja u javnim ustanovama odgoja i obrazovanja

There are 9 questions in this survey.
I dio
Spol
Radno iskustvo:

Stručna sprema:

Radno mjesto u školi:
Zanimanje: 
Na datoj funkciji sam? (upisati broj godina)
II dio
Pročitajte sljedeće tvrdnje i procijenite da li one odgovaraju Vašem općem stavu o navedenim pojavama 
Imam vlastitu e-mail adresu
Imam računar kod kuće
Svakodnevno koristim Internet u svom radu
Smatram se informatički pismenom osobom
Kada mi je potrebna neka informacija najprije je potražim na Internetu
Strah me brzine razvoja informatičke tehnologije
Posjedujem kompjutersku vozačku dozvolu-ECDL
Svakodnevno koristim računar u svom radu
Smatram veoma važnim poznavanje rada na računaru za posao koji obavljam
Koristim e-banking
Koristim socijalne mreže (F acebook, Twitter)
U svom radu koristim MS OFFICE programe Word, Excel, i Power Point
Dobro poznajem programe za obradu slika i izradu web stranica
Računari me zbunjuju i neću se naviknuti na njih
Nekoliko puta dnevno koristim Internet
III dio
Označite onaj broj koji odgovara Vašem stepenu slaganja sa navedenim tvrdnjama:
Za izradu školskog rasporeda časova koristimo softwer za izradu rasporeda
Sam/sama pišem dopise, obavještenja, izvještaje na računaru
Upotreba Emis programa olakšava mi svakodnevnu organizaciju rada i upravljanja
Redovno komuniciram putem e-maila sa institucijama (Općina, MONKS, školama...)
Svaka učionica za nastavu treba da posjeduje IT opremu (računar, projektor..)
Škola ima web stranicu koja se redovno ažurira
E-dnevnik bi uveliko olakšao organizaciju rada u školi
Školska biblioteka treba da posjeduje bibliotečki software
IV dio

Odgovorite tako što ćete označiti broj koji govori u kojoj mjeri se data tvrdnja odnosi na Vas.

Rad na računaru mi olakšava posao organizovanja i upravljanja
Redovno pratim razvoj računarske tehnologije
Nekoliko puta dnevno koristim Internet
Veoma je važno kontuinirano stručno usavršavanje iz IT tehnologija
Redovno komuniciram putem e-maila sa radnim kolegama
Redovno kupujem putem Interneta
Na sastancima redovno koristim računar, projektor i smart chart
Odlično baratam sa informatičkim pojmovima
Računari u školi su umreženi i postoji izlaz na Internet