Istraživanje korisnika i korištenja u bibliotekama Univerziteta 2018 - studenti

Dobar dan!

Pretpostavljamo da Vam je poznato da Univerzitet u Sarajevu gradi novu Univerzitetsku biblioteku.

Kako bismo osigurali da u novim prostorima budu ponuđene najkvalitetnije usluge, ovim online upitnikom željeli bismo saznati o Vašim iskustvima, korisničkim potrebama i navikama pri korištenju biblioteka koje Vam stoje na raspolaganju te prikupiti Vaša očekivanja i prijedloge vezano uz organizaciju usluga u novoj zgradi Univerzitetske biblioteke. 

Za izradu ankete potrebno 10-15 min.