Nadzorni odbor

Na II skupštini Alumni asocijacije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, održanoj 3. 4. 2013. godine, došlo je do reizbora sljedećih članova Nadzornog odbora:

 

  Izborna skupština 2007. II skupština  2010. III skupština 2013.
Predsjednik Prof. dr. Željko Šain Prof. dr. Željko Šain Doc .dr. Jasmina Selimović
Član Prof. dr. Rabija Somun-Kapetanović Prof. dr. Rabija Somun-Kapetanović Doc dr. Džafer Alibegović
Član Mr. Ljiljan Veselinović Mr. Ljiljan Veselinović Nerma Cviko
Član Mirma Čomić Doc. dr. Adnan Efendić Aldin Međedović
Član Suvada Batalović Angela Medić Danijel Despotović