Učlani se

Redovnim članom Alumni asocijacije može se postati dobrovoljnim popunjavanjem pristupnice čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obaveze utvrđeni Pravilnikom i odlukama Alumni asocijacije i slanjem na e-mail adresu alumni@efsa.unsa.ba

Samo studenti koji su završili Ekonomski fakultet u Sarajevu mogu postati članom Alumni asocijacije.