Zadnje obavijesti

10.08.2020.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao jedini međunarodno akreditirani fakultet iz oblasti poslovnih studija sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini, inicijator je i kreator najvećeg

14.03.2018.

Kontakt podaci

T: +387 33 275 906

E:

innovation.summit@efsa.unsa.ba