Sarajevo Innovation Summit

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao jedini međunarodno akreditirani fakultet iz oblasti poslovnih studija sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini, inicijator je i kreator najvećeg regionalnog događaja o inovacijama - regionalnog samita inovacija pod nazivom Sarajevo Innovation Summit.

Inovacije, danas, predstavljaju jedan od najvažnijih izvora dugoročnog ekonomskog rasta. Vodeći ekonomski stručnjaci ističu da 50% rasta GDP-a razvijenih ekonomija je isključivo rezultat rasta inovacija. S druge strane, uloga inovacija je jednako važna i u manje razvijenim ekonomijama koje su suočene sa dodatnim izazovima da inoviraju i to sa vrlo ograničenim resursima, te u vrlo nepovoljnim okruženjima bez adekvatne sistemske i institucionalizirane podrške. Pri tome, posebna uloga pripada univerzitetima kao ključnim akterima razvoja ekonomije temeljene na znanju. Iako univerziteti predstavljaju najznačajnije generatore znanja, prenos znanja i komercijalizacija istraživanja predstavljaju najveće izazove intenzivnijem razvoju inovacija. Stoga je važno da univerziteti ozbiljnije pristupe inovacijama i inovacijskim politikama, te u skladu s tim alociraju svoje resurse.

Osnovna ideja Samita je okupljanje vodećih stručnjaka iz poslovnog i javnog sektora, te akademske zajednice u oblasti inovacija omogućavajući prezentovanje dobrih praksi i razmjenu znanja i iskustava sa ciljem stimulisanja inovacija i kreiranja adekvatnog okruženja. Naš fokus je jedan od najvažnijih razvojnih izazova našeg vremena, a to je - kako unaprijediti inovacijski ekosistem? Naša vizija je jasna: želimo promijeniti način promišljanja i razumijevanja inovacija, preduzetništva i razvoja.

S obzirom da je dosadašnja saradnja između univerziteta, odnosno obrazovnog i poslovnog sektora uglavnom bila bazirana na individualnim inicijativama bez konzistentnog i institucionaliziranog pristupa, realizacija ovakvog događaja doprinijet će institucionaliziranoj saradnji sa poslovnim sektorom te omogućiti prenos najboljih praksi kroz “Open science” model. Ovakav vid saradnje promovirat će regionalni ekonomski rast, kreiranje novih radnih mjesta ali i sve značajniju ulogu visokog obrazovanja u tom smislu te reducirati jaz koji postoji između istraživačkih institucija i poslovnog sektora te povećati inovativni kapacitet akademske zajednice.

Organizacioni tim
Sarajevo Innovation Summit