Alumni mreža

Alumni asocijacija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Svrha ove asocijacije je povezivanje svih generacija studenata Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, radi ostvarivanja njihove trajne saradnje.


Misija & Vizija

Stvaranje trajnih veza između alumnija, studenata, nastavnika fakulteta, akademske i šire zajednice.
Izgraditi snažan osjećaj ponosa i lojalnosti za Ekonomski fakultet među svojim prošlim i sadašnjim studentima kroz socijalnu interakciju, regrutovanje studenata, unapređenjem karijera i uključenjem u razvoj zajednice.


Članstvo

Redovnim članom Alumni asocijacije može se postati dobrovoljno, popunjavanjem pristupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obaveze utvrđeni Statutom i odlukama Asocijacije. 

Po sticanju diplome bilo kojeg ciklusa studija student/ica sam/a izražava želju o članstvu u Alumni asocijaciji. 

Članstvo Asocijaciji je besplatno.


Organizacija Asocijacije

Alumni asocijacija je tijelo koje djeluje pri Ekonomskom fakultetu, a organizirana je kroz slijedeće upravljačke funkcije: 

  • Skupština koju čine svi redovni članovi Asocijacije i koja ima najviša ovlašćenja u smislu upravljanja Asocijacijom,

  • Upravni odbor, kao izvršno i tijelo kontrole rada Asocijacije,

  • Predsjednik

  • Sekretar

Asocijaciju predstavlja i zastupa neograničeno Predsjedniik asocijacije, a u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti asocijaciju može predstavljati Sekretar asocijacije. Za javnost rada Asocijacije odgovorni su Predsjednik Asocijacije i Upravni odbor Asocijacije.

Izborna skupštini Alumni asocijacije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu održana je 8. novembra 2007. godine. Skupštini je prisustvovalo 35 članova.


Finansiranje Asocijacije

Asocijacija se uglavnom finansira iz budžeta Fakulteta.