Organi upravljanja

Upravni odbor:

  • prof. dr. Željko Šain
  • prof. dr. Kemal Kozarić
  • prof. dr. Jasmina Osmanković

Predsjednik:

doc. dr. Jasmin Hošo

Sekretar:

Lejla Sinanović, MA