Kontakt

Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1
71 000 Sarajevo, BiH
Prizemlje, kabinet 12

Tel: +387 (0)33 253 786
Fax: +387 (0)33 275 994

E-mail: pr@efsa.unsa.ba
               lejla.sinanovic@efsa.unsa.ba