PR tim

Lejla Sinanović, MA Rukovodilac Ureda lejla.sinanovic@efsa.unsa.ba; pr@efsa.unsa.ba


           

Ahmed Hadžić                     Volonter ahmed.hadzic6@gmail.com
Alma Hadžić Volonter almaaa_hadzic@live.com
Sanel Muslić Volonter sanel.muslic7@gmail.com
Džejla Kurtović Volonter

dzejlakurtovic@gmail.com

Edna Ovčina Volonter edna.ovcina@gmail.com
Emir Babović Volonter emir.plays@hotmail.com
Ermina Halilagić Volonter ermina__halilagic@hotmail.com
Lamija Čelik Volonter lamijacelik@hotmail.com
Lejla Veledar Volonter veledar.lejla@hotmail.com
Martina Andrijević Volonter martina.andrijevic996@gmail.com
Nejla Huskić Volonter nejla.huskic@gmail.com
Nijaz Ćehaja Volonter nijaz.cehaja@student.efsa.unsa.ba
Vedad Vugić Volonter vedo.vugic@gmail.com
Tarik Ibišević Volonter tarik.ibisevic@gmail.com