Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu partner u projektu NETWORLD-a