ProCredit Bank i Ekonomski fakultet u Sarajevu upriličili Svečanu primopredaju uređenog Bibliotečko-Informacionog Centra