Promovisana nova generacija ambasadora znanja, nauke i istine

Promovisana nova generacija ambasadora znanja, nauke i istine

UNIVERZITET U SARAJEVU PROMOVISAO 25 DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTI

Dana 22.12.2016. u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu upriličena je svečana promocija doktora nauka i doktora umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Na promociji doktora nauka i doktora umjetnosti Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, i dekani sedam fakulteta Univerziteta u Sarajevu promovirali su dvadeset i tri kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka, te dva kandidata na čast doktora umjetnosti. 
Na čast doktora ekonomskih nauka-oblast menadžment promovirano je sedam kandidata i kandidatkinja sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a to su: Ranko Markuš, Amra Rizvić, Lejla Turulja, Mirna Pajević, Admir Bešlaga, Sead Bašić i Ljiljan Veselinović.


U ime doktora nauka i umjetnosti prisutnima se obratila dr. Lejla Turulja riječima: „Danas smo dobili titulu. Snažna je to titula. Ona nas čini ambasadorima nauke, znanja i istine. U svijetu u kojem živimo, svijetu brzih promjena, ovo je vrlo bitno. Ovih par slova ispred naših imena daju snagu našim glasovima i kredibilitet onom što govorimo. Zato, danas, kada dobivamo ovu titulu, moramo si obećati da ćemo naš glas koristiti u ispravne svrhe, svrhe bitnije od same doktorske titule, svjesni da, osim kredibiliteta, sa titulom dobivamo i odgovornosti, a prije svega, odgovornost da našim znanjem doprinosimo boljem društvu.


Na održanoj svečanosti promovirano je dvadeset i pet kanidata sa sedam fakulteta Univerziteta u Sarajevu: četiri kandidata na čast doktora tehničkih nauka, sedam kandidata na čast doktora ekonomskih nauka, dva kandidata na čast doktora historijskih nauka, dva kandidata na čast doktora socioloških nauka, dva kandidata na čast doktora hemijskih nauka, dva kandidata na čast doktora matematičkih nauka, dva kandidata na čast doktora muzičkih umjetnosti i po jedan kandidat na čast doktora političkih nauka, doktora psiholoških nauka i doktora kompjuterskih nauka. 

Ured za odnose s javnošću