Baze podataka

Bibliotečko-informacioni centar (BIC) Ekonomskog fakulteta u Sarajevu poziva studente na edukaciju na temu: COBISS, baze podataka i informacijska pismenost. Prijave za edukaciju (u formatu: Ime i Prezime; Broj indeksa; Broj članske karte) se vrše putem e-mail-a biblioteka@efsa.unsa.ba. Edukacija se održava svake srijede od 12.00 do 14.00 sati. 

Predlažemo da se studenti organizuju i prijavljuju manje grupe (do 5 studenata).

 

Dostupne baze podataka:

WEB OF SCIENCE (WOS)

http://www.webofknowledge.com

Web of Science je bibliografska i citatna baza podataka koja omogućava pretraživanje preko 60 miliona zapisa iz časopisa, zbornika radova i knjiga iz oblasti prirodnih, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti. 
Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi EFSA bez korisničkih imena i šifre za pristup.
Omogućen je pristup slijedećim citatnim indeksima WoS Core Collection:

  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1994-present    
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) --1994-present 
  • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) --1994-present 
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-present

SCOPUS

https://www.scopus.com/

Scopus je najveća bibliografska i citatna baza podataka koja obuhvata naučne časopise, knjige, konferencijske zbornike radova i patente. Sadrži preko 60 miliona zapisa iz preko 21.500 časopisa (oko 4.200 u otvorenom pristupu), preko 113.000 knjiga, preko 7 milion konferencijskih radova i preko 27 miliona patenata. Pruža sveobuhvatan pregled objavljenih istraživanja u svijetu u oblasti nauke, tehnologije, medicine, društvenih i humanističkih nauka i umjetnosti. Osim toga, Scopus daje mogućnost korištenja različitih alata za praćenje, analizu i vizualizaciju istraživanja. 

Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi EFSA bez korisničkih imena i šifre za pristup.

SCIENCE DIRECT

http://www.sciencedirect.com

ScienceDirect je multidisciplinarna baza podataka cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih, društvenih i medicinskih nauka.

ScienceDirect je dio Elseviera (Nizozemska) i nudi pristup na 3800 časopisa (od čega oko 2000 kao izdavač) i preko 37000 knjiga.
Samo nekim časopisima je omogućen slobodan pristup full-textu.

Probni pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta.

EBSCO   

https://search.ebscohost.com - pristup putem IP adrese

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=uid - pristup putem korisničkog imena i lozinke

Preko EBSCO servisa - agregatne platforme  imamo pristup na sljedeće baze podataka: Omogućen je pristup na slijedeće EBSCO baze podataka:

Academic Search Complete, Business Source Complete, Central and Eastern European Academic Source, eBook Academic Subscription Collection, eBook Business Subscription Collection, MasterFILE Premier, Newspaper Source, Health Source: Academic & Nursing Edition, Health Source: Consumer Edition, MEDLINE, ERIC, Regional Business News.

Obzirom da su za pristup neophodni korisnički podaci, molimo da se za pomoć obratite osoblju BIC-a.

HEINONLINE

https://home.heinonline.org/

HeinOnline: baza podataka cjelovitog teksta iz područja prava i srodnih nauka. Sadrži više od 250.000 dokumenata od historijskih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 2.600 serijskih publikacija iz područja prava.

Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi EFSA bez korisničkih imena i šifre za pristup.

MATHSCINET

https://mathscinet.ams.org/  - pristup putem IP adrese

MathSciNet je bibliografska baza American Mathematical Society koja sadrži preko 3 miliona članaka iz preko 3000 matematičkih časopisa. Osim članaka iz časopisa, obuhvata i sažetke iz knjiga, poglavlja u knjigama i disertacija.

CEEOL

https://www.ceeol.com/  

CEEOL Central and Eastern European Online Library: repozitorij koji nudi specijalizirane i sveobuhvatne kolekcije radova u cjelovitom tekstu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, te umjetnosti, iz centralne i istočne Evrope. Radi se o preko 2.200 naslova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz 34 zemlje, te preko 600.000 radova objavljenih na preko 30 jezika.

Pristup je omogućen putem IP adrese Fakulteta, tako da bazi možete pristupiti sa svih računara u zgradi EFSA bez korisničkih imena i šifre za pristup.

New England Journal od Medicine (NEJM)

http://www.nejm.org/
Pristup omogućen putem IP adrese, a NEJM jedan je od vodećih svjetskih časopisa u objavljivanju relevantnih istraživanja iz kliničkih ispitivanja i medicine. Objavljuje sadržaje uglavnom vezano za internu medicinu i subspecijalističa područja kardiologije, urgentne medicine, endokrinologije, gastroenterologije, hematologije / onkologije, imunologije / alergologije, zaraznih bolesti, nefrologije, neurologije / neurohirurgije, pulmologije i reumatologije.

Elgaronline

https://www.elgaronline.com/

Putem IP adrese omogućen je pristup na platformu online sadržaja izdavača Edward Elgar Publishing do kraja 2019. godine. Sadržaj koji je dostupan obuhvata Edward Elgar's Journals and Development Studies eBooks  - časopise i e-knjige iz oblasti menadžmenta, biznisa, prava, ekonomskog razvoja, okoliša, politike.
Na linku: http://www.elgaronline.com/page/resources/help možete naći materijale koji vam mogu pomoći u pretraživanju.

BioOne Complete

www.bioone.org
Pristup bazi omogućen je putem IP adrese do 31. 12. 2018. godine.  BioOne Complete sadrži cjelovite tekstove članaka iz časopisa čije tematske oblasti obuhvataju biologiju, okoliš i ekologiju. Sadrži preko 190 časopisa i preko 125.000 članaka, a ažurira  se svakodnevno. 

Na linku: http://www.bioone.org/page/resources/institutions/training možete naći materijale koji vam mogu pomoći u pretraživanju

SLUŽBENI LIST BiH

http://www.sllist.ba/

JP NIO Službeni list izdavač je slijedećih službenih glasila : Službene novine FBiH, Službeni glasnik BiH, Službene novine KS i Međunarodni ugovori. Na ovom web site-u možete pogledati sadržaj tekućih brojeva navedenih glasila kao i arhivu od 1994. g. do danas.

Pristup je omogućen za jednog istovremenog korisnika preko računara u BIC-u.

EMERALD DATABASE

http://www.emeraldinsight.com/

Baza podataka koja omogućuje pristup full textu naučnih i stručnih časopisa iz oblasti menadžmenta, inžinjerstva, informatike, tehnologije i bibliotekarstva. Pretraživanje je moguće vršiti po različitim kriterijima, te preuzimati, printati i e-mailovati članke.

Pristup je omogućen preko IP adrese EFSA i VPN konekcije.  

IOPscience

http://www.iopscience.iop.org/journals

Institute of Physcis je izdavač velikog broja elektronskih časopisa pretežno iz oblasti fizike i srodnih disciplina, ali i iz oblasti modeliranja, simulacija, nanotehnologije, okoliša, matematike,  nauke o materijalima, metrologije itd. Svi časopisi odnosno naučni članci su dostupni u punoj verziji, i to je eksluzivna mogućnost za korisnike Akademske mreže Univerziteta u Sarajevu!

 

Repozitoriji koji nude sadržaje o otvorenom pristupu:

 

DOAJ

http://www.doaj.org/ 

Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

REPEC

http://repec.org/ 

Ova baza nastala je zajedničkim zalaganjem volontera iz preko 50 zemalja, s ciljem razmjene informacija i istraživanja iz oblasti ekonomije. Suština projekta je decentralizirana baza radnih materijala, članaka i softverskih komponenti. REPEC-ovi materijali su besplatni.

HRČAK

http://hrcak.srce.hr/

HRČAK – centralni portal koji nudi pregled naučnih i stručnih hrvatskih časopisa kao i podatke o njihovoj dostupnosti. Za neke je moguće pregledati cjeloviti tekst, dok su za druge dostupni bibliografski podaci i sažetak. Časopisi su klasificirani prema abecedi I naučnoj oblasti, ali se nudi i mogućnost pretrage članaka po ključnoj riječi.

OPEN J-Gate

http://www.openj-gate.com/

Open J-Gate je portal za  pristup svjetskim časopisima I milionioma članak iz on-line časopisa. Osim toga, Open J-Gate je I baza koja sadrži oko 4000 akademskih, istraživačkih i industrijskih časopisa od kojih su više od 1500 peer-reviewed akademski časopisi.

OpenDOAR

http://www.opendoar.org/

OpenDOAR predstavlja direktorij akademskih repozitorija  sa slobodnim pristupom. Nudi mogućnost pretrage po repozitoriju, ali i njihovog sadržaja. Korist ove baze ogleda se u mogućnosti besplatnog korištenja naučnih I stručnih radova.

OAIster

http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/

OAIster je projekt University of Michigan Digital Library Production Service.

Svrha projekta je kreirati digitalnu  zbirku akademskih elektronskih izvora na jednom mjestu.

Google Scholar

http://scholar.google.com/

Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.