Radno vrijeme

Biblioteka  i  čitaonica

Ponedjeljak – petak 08:00  – 18:00 
Subota 09:00  – 14:00

   
Raiffeisen čitaonica

Ponedjeljak – petak 08:00  – 19:00 
Subota 09:00  – 14:00

Narudžba knjiga

Ponedjeljak – petak 08:00  – 10:30 
Ponedjeljak – petak 11:00  - 18.00 za naredni dan

Naručena građa se preuzima isti dan iza 11:00  sati.