Dokumenti BIC-a


Kućni red 


PDF  brošure BIC-a


Prezentacije BIC-a

 


Donacije i pokloni

Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Sarajevu zahvaljuje pojedincima  i institucijama  na donacijama knjiga. Da bi se darovana građa uvrstila u bibliotečki fond, mora zadovoljiti stručne kriterije postojeće nabavne politike biblioteke. Poželjno je poslati darovnu ponudu koja identificira jedinicu/e (naslov, autor, mjesto i godina izdanja) koju/e će ponuditi biblioteci. 
Ponude se mogu slati mailom, faksom ili kontaktirati bibliotekara.

Svaka podrška poboljšanju  bibliotečkih usluga i zbirki je dobrodošla


Kontakt:

Mail: biblioteka@efsa.unsa.ba
Faks: 033 275 994
Tel.: 033 275 961