E-biblioteka

Od školske 2009/10 godine studenti  mogu koristiti E -biblioteku. U okviru E–biblioteke  omogućen je pristup zbirci udžbenika izdanja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Knjige u full text-u  se mogu pretraživati po imenu autora, po naslovu, po ključnim riječima i po godini izdavanja.

E-biblioteci se pristupa sa studentskim korisničkim podacima za informacione  servise Ekonomskog fakulteta. Pristup se ostvaruje putem web linka http://ebiblioteka.efsa.unsa.ba

Studenti treće godine studija imaju pristup udžbenicima za sve tri godine, a studenti druge godine udžbenicima za prvu i drugu godinu.

Razvoj E-biblioteke se nastavlja i u njemu se predviđa pohranjivanje i ostalih objavljenih radova Ekonomskog fakulteta.