„Building Bridges 3“ na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu

SARAJEVO, JULI 2016. – Ekonomski fakultet Univerziteat u Sarajevu u saradnji sa međunarodnim partnerima organizuje Treću međunarodnu konferenciju pod nazivom „Automorphic Forms and Related Topics“. Konferencija će biti održana u prostorijama Ekonomskog fakulteta u periodu 11.-22 juli 2016, a koncipirana je u dva dijela: Istraživačka škola za studente i Radionica za studente i profesore. 

Automorfne forme su prisutne u gotovo svakom području savremene teorije brojeva. U posljednjih nekoliko decenija ova oblast se razvija ekspanzivno, sa brojnim alatima i međusobnim vezama, te posebno vezama sa drugim područjima matematike i mnogim primjenama. 

Building Bridges istraživačka škola predstavlja trening za doktorante i mlade istraživače u oblasti automorfnih formi i srodnih tema koje su središte istraživačkih aktivnosti. Petodnevna radionica, koja se održava nakon ljetne škole, ima za cilj potaknuti i ojačati dugotrajnu i prijateljsku podršku razmjene istraživača iz ove oblasti u Evropskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama, te integrisati i studente ljetne škole u istu. 

Po ugledu na tradicionalnu godišnju američku radionicu iz oblasti automorfnih formi i srodnih tema, cilj ove radionice je da postane forum za razmjenu ideja i uspostavljanje novih oblika saradnje među istraživačima, uz poseban fokus na podršku mladim istraživačima. 

Nakon dvije prethodne  uspješne istraživačke škole i konferencije, održane 2012. u Aachen-u, te 2014. u Bristol-u, treća u ovoj seriji će biti održana u Sarajevu. Održavanje Konferencije su podržali: European Mathematical Society, Heilbronn Institute for Mathematical Research, Number Theory Foundation, National Science Foundation, Foundation Compositio Mathematica i  American Institute of Mathematics. 

Dodatne informacije nalaze se na web stranici www.bb3.efsa.unsa.ba 


Ured za odnose s javnošću