Potpisivanje sporazuma o saradnji

Potpisivanje sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Brčko


SARAJEVO, 29. JUNI 2016. – dekani Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Brčko sklopili su sporazum o institucionalnoj saradnji. 

 Ovim sporazumom dvije institucije formalno će započeti saradnju u oblastima: naučnoistraživačkog rada, edukacije studenata, zajedničkih nastavnih programa na prvom i drugom ciklusu studija, organizaciji i održavanju zajedničkih seminara, radionica, simpozija, konferencija i drugih naučno-stručnih skupova, razmjene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja te drugih oblika saradnje o kojima se usaglase strane.


Detalji saradnje bit će regulisani posebnim (pojedinačnim) ugovorima ili aneksima kojim bi detaljno bila regulisana sva prava i obaveze strana. 

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma jeste jačanje međusobnih odnosa i nastojanja da se unaprijedi međusobna saradnja. 


Ured za odnose s javnošću