Promocija knjige "Osnove strateškog marketinga"

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu vas poziva na promociju knjige „Osnove strateškog marketinga“ – dopunjeno i izmijenjeno BH izdanje, autora Melike Husić-Mehmedović, Jurice Pavičića, Vladimira Gnjidića i Nikole Draškovića, čiji je izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 

Ovaj univerzitetski udžbenik rezultat je saradnje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te prikupljenih iskustava u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Prvo izdanje knjige Osnove strateškog marketinga je objavljeno 2014. godine u Zagrebu kao univerzitetski udžbenik za studente marketinga, ali i kao priručnik za praktičare iz ove oblasti, te same predavače. 

Obzirom da autori dolaze ne samo iz akademskog svijeta, već i iz rukovodećih struktura velikih međunarodnih kompanija, ova knjiga je bazirana na mnoštvu praktičnih primjera, studija slučaja, te priručnika za lakše i uspješnije osmišljavanje i implementiranje marketing strategije. Dopunjeno i izmijenjeno BH izdanje ima tekst prilagođen BH tržištu, sa primjerima iz domaće prakse i slučajevima koji nalaze uporište u provedenim istraživanjima na našem tržištu. Ovo izdanje sadrži i novo poglavlje Ponašanje potrošača, te višestruko izmijenjena poglavlja o Proizvodu/usluzi i Promociji.

Veliki doprinos u pisanju slučajeva su dali i sami studenti, jer su njihova istraživanja za doktorske, magistarske, te diplomske radove poslužili kao temelj za pisanje slučajeva iz prakse. Tako su dobijeni aktuelni podaci sa bh. tržišta o pitanjima koja se tiču ove materije. 

Peto poglavlje knjige opisuje ključne procese u strateškom planiranju marketinga i donosi kratki priručnik kako se ti procesi trebaju provesti u praksi. Poseban dodatak je primjer marketing plana (autori su studenti II godine Ekonomskog fakulteta u Sarajevu) koji će poslužiti studentima u kompletiranju njihovih zadataka tokom studija, ali i dati slikovit opis praktičarima prilikom planiranja marketinga u njihovim kompanijama. Ovakav način pisanja je doprinio da ovaj univerzitetski udžbenik obiluje aktuelnim, domaćim primjerima, jednostavan je za čitati, ali i primijeniti u praksi.

S poštovanjem,

Ured za odnose s javnošću