SAGE KNOWLEDGE - probni pristup

SAGE KNOWLEDGE - probni pristup

Do 04. 01. 2019. godine svim korisnicima BIC-a omogućen je besplatan probni pristup na bazu podataka SAGE Knowledge.

Pristup je omogućen putem IP adrese, a sadržaj baze podataka dostupan je na linku: http://sk.sagepub.com/

 

Za dodatne informacije obratite se osoblju BIC-a.

 

Bibliotečko informacioni centar