Kontakt

Rukovodilac studija: Mr. Kemal Kačapor

Saradnik za razvoj DL studija, Amra Rizvić, MA 
e-mail: dl@efsa.unsa.ba, amra.rizvic@efsa.unsa.ba 
Telefon: 033 251 880

Saradnik za razvoj English language kurseva, Armin Talić, BA 
e-mail: armin.talic@efsa.unsa.ba  
Telefon/fax: 033 251 880