O programu

Distance learning, kao novi vid učenja, pruža studentima koji nemaju vremena da sjede u učionici i na taj način prate svakodnevna predavanja, da savladaju gradivo uz mogućnost učenja u vremenu kada njima najviše odgovara. Ovaj oblik obrazovnog procesa se, u posljednjih dvadesetak godina zahvaljujući prije svega brzom razvoju informacionih tehnologija, računara i računarskih mreža, pridružio, ili je skoro u potpunosti zamijenio ranije poznate metode obrazovanja. Ogroman značaj u ekspanziji ovog oblika obrazovanja ima internet, kao globalna računarska mreža koja je riješila kako pitanje brzog i relativno jeftinog povezivanja veoma udaljenih učesnika, tako i prevazilaženje tehničkih, jezičkih i drugih barijera u obrazovnom procesu.

Sve veći broj studenata u svijetu značajan dio svojih studijskih obaveza obavlja kod kuće, koristeći sadržaje s interneta koji su upravo za njih pripremljeni i oblikovani tako da ih vode kroz proces učenja i savladavanja nastavnog gradiva. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je prije 6 godina počeo ovakav vid učenja, gdje su studenti preko web sistema dobijali dodatne materijale od strane profesora. Pored toga, ovaj sistem služio je profesorima i drugim studentima za dobijanje dodatnih objašnjenja, razmjenu informacija i rad na zajedničkim zadacima.

U školskoj 2006/2007. godini pokrenut je DL sistem rada koji u potpunosti korespondira sa tradicionalnom (in-class) nastavom. Studij tradicionalne nastave i DL nastave za studente dodiplomskog studija smatraju se jednako kvalitetnim i imaju istu vrijednost, kako u daljnjem školovanju, tako i na tržištu rada.

 
Distance learning vs. tradicionalno učenje


Brojne su prednosti online edukacije. Da biste jasnije uočili razlike između distance learninga i tradicionalnog načina učenja, lakše odabrali onaj koji Vam pruža više i kojim postižete bolje rezultate, uradili smo za Vas uporedni prikaz:

Učenje na daljinu na Ekonomskom fakultet


Ekonomski fakultet u Sarajevu je sa svojom tradicijom, međunarodnom orijentacijom, zalaganjem nastavnog kadra i jasnom vizijom menadžmenta, postao lider u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada na području ekonomskih i poslovnih nauka u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 1952. godine i u prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata, dok danas  Fakultet obrazuje više od 7000 studenata na svim studijima i odsjecima. Cjelokupni period od osnivanja Fakulteta karakterizira intenzivan razvoj usmjeren na povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa, kao i njegovo osavremenjivanje.

 
Tradicija inovacije u nastavi


Ekonomski fakultet u Sarajevu je u Centru za menadžment i informacione tehnologije ’99 godine imao prvi interaktivni distance learning program

  • 2000. godine Layola University Chicago i EFSA upisuju nekoliko generacija studenata iz BiH koji putem interneta završavaju specijalizirane kurseve iz kompjuterskih nauka
  • 2002. godine se distance learning koristi kao podrška klasičnoj nastavi, čime su svi nastavni materijali dostupni putem interneta.
  • U skladu sa gore navedenim, pokrenut je i novi program studiranja 2006. godine koji je omogućio svim zaposlenim osobama, ali i svim studentima kojima odgovara fleksibilan način studiranja studiranje putem interneta – učenje na daljinu. Sistem korsti kombinovani model klasične edukacije u učionici i distance learning edukacije putem interneta.
  • Zaključno sa šk. 2015/2016 na DL studij je upisano više od 3000 studenata iz cijele Bosne i Hercegovine i zemalja Regiona.