Nastavni materijal

Za učenje su studentima dostupni različiti materijali, a neki od najčešće korištenih su:

  • Knjige iz biblioteke i knjižare - za sve predmete dostupna je adekvatna literatura koju studenti mogu posuditi iz Bibliotečko-informacionog centra. Pored toga, literatura postoji i u online izdanju u okviru projekta e-library.
  • Audio prezentacije sa predavanja – u svrhu što kvalitetnijeg izvođenja online nastave, naši profesori su uz pomoć DL tima za studente distance learning studija, kreirali audio prezentacije koje su 24 sata dostupne studentima putem interneta u vrijeme koje im odgovara. Audio prezentacije obuhvataju gradivo predviđeno nastavnim planom i programom za tekući semestar.
  • Sažeci i tekstovi -  služe kao dodatni materijali koje studenti koriste prilikom pripreme ispita. Radi se o tekstovima i sažecima koji prate određenu tematiku, a od velike su pomoći studentima i u izradi seminarskih radova.
  • Flash lekcije - tabla i kreda su nekada zaista neophodni da bi se neki problem objasnio. Ipak, DL student je student nove, savremene generacije. Animirani grafikoni, dijagrami i sheme dio su flash lekcija koje će pomoći DL studentu da savlada gradivo.
  • Članci - svakodnevno, profesori Ekonomskog fakulteta su autori stručnih tekstova koji se objavljuju u raznim medijima. Kao i sažeci i  tekstovi, dostupni su studentima kao dodatni materijali za učenje ili za izradu seminarskih radova.
  • Kvizovi - studenti će imati priliku da izvrše provjeru znanja putem online kviza. Kviz sadrži pitanja iz do tada pređenog gradiva koja će imati formu dihotomnih (da/ne) i multiple choice (a,b,c) pitanja. Odmah po završetku izrade kviza studenti mogu vidjeti svoje rezultate.
  • Zadaće - svaka zadaća se sastoji od pitanja koja se odnose na teoretski dio pređenog gradiva i problemskih pitanja koja se odnose na situaciju predstavljenu u pripadajućem slučaju iz prakse. Domaće zadaće imaju određeni udio u konačnoj strukturi ocjene studenta.
  • Online diskusije - tokom neke od sedmica koja je rezervisana za online nastavu studenti će moći pristupiti online diskusiji. Studenti se mogu javiti na diskusiju sa svojim odgovorima, prijedlozima i komentarima u zavisnosti od toga šta se bude zahtijevalo kroz online diskusiju.
  • Slučajevi - metoda učenja pomoću slučajeva  predstavljala metodu izvođenja nastave uz upotrebu studija slučajeva kroz koje studenti trebaju razviti vlastitu oštroumnost, unaprijediti način razmišljanja, sposobnost diskusije i analitičke vještine za rješavanje problema unutar datog predmeta proučavanja.
  • Seminarski rad - seminarski rad je stručni rad koji sadrži samostalnu stručnu obradu određene tematike iz nastavnog programa. Svrha seminarskog rada je u proširivanju i produbljivanju teoretskog i praktičnog znanja iz određene oblasti, razvijanju sposobnosti korištenja različitih izvora podataka, te usavršavanju vještine pisanja. Izradom seminarskog rada student stiče prva iskustva u pisanju stručnih i naučnih radova. Sve konsultacije i dostavljanje seminarskih radova se obavlja putem elektronske pošte.