Scenario odvijanja nastave

Nastava na distance learning studiju je organizovana po semestrima kao i klasična nastava. Svaki semestar traje 15 sedmica nastave. Od ukupnog broja sedmica, studenti ovog studija dolaze na klasičnu nastavu koja se  odvija u učionici (in class) u 1., 5., 8., 12. i 15. sedmici nastave, a u toku ostalih sedmica u semestru, student prati nastavu putem interneta (online).

Tih pet sedmica koje student provede na Fakultetu služe za upoznavanje sa predmetom, predmetnim profesorom i asistentom, načinom rada u predstojećem semestru, kao i za konsultacije oko materije koju nisu mogli savladati putem interneta, te pristupanje parcijalnom i finalnom ispitu.

Ostatak nastave (10 sedmica kojima student pristupa putem interneta) je u potpunosti prilagođen studentima. Materijali su kreirani i organizovani tako da student može lahko da savlada gradivo. Postoje različiti načini  ocjenjivanja znanja putem interneta (testovi, diskusije na određenu temu, zadaće, studije slučajeva, seminarski radovi), ali postoje i testovi za samostalnu provjeru znanja iz određenih oblasti.