Prednosti studija učenja na daljinu

Učenje na daljinu omogućava stalno učenje putem elektronskih medija, gdje se studenti profesionalno usavršavaju, vlastitim tempom, na mjestu i u vremenu koje sami odaberu. Studenti prolaze kroz materijal za učenje onom brzinom i onoliko puta koliko žele.

Obrazovne institucije u BiH i regionu tek počinju koristiti internet u svrhu predavanja i prenošenja informacija kako u sklopu klasične nastave, tako i u kontekstu nekih oblika učenja na daljinu. Dok se u BiH počinje sa integracijom savremenog načina učenja- učenja putem interneta u klasičnom obrazovanju, Ekonomski fakultet u Sarajevu ima dugogodišnju tradiciju u ovakvom načinu organizovanja nastave.

Prednosti ovakvog načina studiranja su mnoge:

  • Plan, program i zvanje u skladu sa bolonjskim principima – studij putem distance learning programa je usklađen sa pravima i pravilima Bolonjske deklaracije
  • Mjesto učenja može se odabrati i prilagoditi potrebama učenja uz rad ili odabranim stilom života (uči se na poslu ili od kuće, iz hotela ukoliko ste na službenom putu), te primijeniti naučeno u kontekstu svog radnog okruženja
  • Smanjenje troškova smještaja i transporta (obzirom da student veći dio svojih obaveza obavlja kod kuće)
  • Odabiranje svog načina učenja – aktivno ili pasivno učenje, različite vrste interakcije: “klasični” pisani materijal uz vođenje vlastitih bilješki, interaktivne simulacije, diskusija sa ostalim studentima (e-mail, forum, chat).
  • Istovremeno stalni kontakt sa informacionim i komunikacionim tehnološkim okruženjem doprinosi razvoju kreativnih sposobnosti i savladavanju specifičnih praktičnih vještina potrebnim za budući razvoj karijere (brzog tipkanja, istraživanja interneta i samostalnog rada i online socijalizacije i komunikacije)
  • Konciznost izabranog materijala i standardizovane procedure korištenja tekstova, audio zapisa i multimedijalnih sadržaja. Online materijali se mogu modernizirati, te studenti mogu odmah uočiti promjene
  • Studenti mogu koristiti internet da bi pristupili najnovijim i relevantnim nastavnim materijalima, te komunicirati sa stručnjacima iz područja koje proučavaju, a kada su nastavni materijali dostupni na internetu, predavač studente lakše upućuje na informacije, uzimajući u obzir njihove potrebe
  • Povezivanje i upoznavanje sa studentima iz drugih gradova i regiona.
  • Učenjem na daljinu je omogućen još jedan način sticanja znanja i kompetencija neophodnih za pronalaženje sve dinamičnijih poslovnih rješenja.