Interna edukacija

Edukacija za studente interne auditore EFSA:

 

  1. Strategija visokoškolaskih ustanova
  2. Dokumentacija sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom
  3. Procesno orijentirani sistemi upravljanja
  4. Standardi i kvaliteta cjeloživtnog učenja na integriranom UNSA: primjer EFSA
  5. Instrumenti MAP-a
  6. Procesno orijentirani sistemi upravljanja
  7. Statističke metode za donošenje odluka
  8. Komparativni prikaz evropskih standarda za QA/QM u visokom obrazovanju