O Uredu

Obzirom da Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu  brine o kvalitetu svih nastavnih i administrativnih procesa, u septembru 2008. godine osnovan je Ured za kvalitet koji  je zadužen za koordinaciju svih aktivnosti s ciljem upravljanja kvalitetom na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ured je u direktnoj nadležnosti Dekana. Nadležnost Ureda je  savjetodavna.Glavni zadatak Ureda  je pružiti preporuke na temelju analiza i procjena, te razviti kriterije kvalitete za ukupno poslovanje Fakulteta.

 Ured za kvalitet je zadužen za koordinaciju svih aktivnosti s ciljem podrške ključnih elemenata strategije poboljšanja kvalitete na Ekonomskom fakultetu  u Sarajevu. Strateškim planom Ekonomskog fakuklteta u Sarajevu Ured se obavezuje na kontinuirano poboljšanje rada institucije uključujući učenje, podučavanje, razvoj, upravljanje i administraciju.

 
Misija Ureda za kvalitet
Korak po korak, podižemo prag

 

Ured je također zadužen za podršku provođenja QA standarda i koordinaciju aktivnosti vezanih za osiguranje kvalitete za sve osnovne procese na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

 Mi smo tu da vam pružimo podršku u studiranju i profesionalnom radu! Očekujemo vaše ideje i prijedloge i buduću uspješnu suradnju.

 Ured za kvalitet u organizacijskoj šemi Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

                                        Uloga i mjesto Ureda za kvalitet u strukturi Ekonomskog fakulteta u Sarajevu: