O Uredu

22.09.2016.

Jedan od osnovnih zahtjeva na Konvenciji (Luxembourg Student Declaration) održanoj u organizaciji Europske unije studenata (European Student Union ESU/ESIB) jeste veće uključivanje studenata u proc

18.05.2016.

Dragi studenti, pozivamo vas da se prijavite za poziciju student-volonter u Uredu za kvalitet. Pošaljite nam kratak CV i motivaciono pismo. 
Uvjeti:

18.03.2016.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu  izabrao je novi okvir za uspostavu  i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom kroz:

27.10.2015.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je jedina visokoobrazovna institucija iz oblasti ekonomskih i poslovnih nauka u Bosni i Hercegovini koja posjeduje više međunarodnih akreditacija.