Potpisan sporazum o saradnji između EFSA i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Kemal Kozarić i dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, dana 16.11.2016. godine u Opatiji, potpisali su ugovor o međusobnoj saradnji.

Svrha ugovora je uspostaviti  temelje za naučnu i edukativnu kooperaciju i saradnju institucija.

Cilj ugovora je stvaranje osnove za buduću saradnju potpisnica u područijima zajedničkih interesa, koji mogu uključivati: kreiranje i realizaciju  dvostrukih diploma/ zajedničkih programa/  twinning programa, studentskih i razmjena između fakulteta s namjerom postizanja brže internacionalizacije, kvalitete i napretka efikasnosti u svim segmentima institucionalnog djelovanja partnerskih institucija.

Saradnja se zasniva na načelima međusobnog povjerenja, iskrenosti i najboljih praksi, i temelji se na transparentnosti i mogućnosti pristupa svim izvorima i podacima u posjedu partnerskih institucija.

Ured za odnose s javnošću