Prof. dr. Almir Peštek izabran je za predsjednika "US Alumni asocijacije u BiH"

Naš cijenjeni profesor s katedre za marketing, prof. dr. Almir Peštek, izabran je za predsjednika "US Alumni asocijacije u BiH".

US Alumni asocijacija u Bosni i Hercegovini osnovana je 2004. godine s misijom da podrži pozitivne promjene u bh društvu i s ciljem postizanja mira i prosperiteta u BiH. Asocijacija aktivno radi na poticanju tih promjena kroz implementaciju projekata usmjerenih na demokratski i ekonomski razvoj, usvajanje novih tehologija i inovacija te promociju edukacije i nauka.

Sve čestitke našem profesoru!

Ured za odnose s javnošću