Promocija knjige "Osnove strateškog marketinga"

 

SARAJEVO, 14. septembar 2016. – Knjiga „Osnove strateškog marketinga“ – dopunjeno i izmijenjeno BH izdanje, autora Melike Husić-Mehmedović, Jurice Pavičića, Vladimira Gnjidića i Nikole Draškovića biće promovirana 17. septembra na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Ovaj univerzitetski udžbenik rezultat je saradnje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te prikupljenih iskustava u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Prvo izdanje knjige Osnove strateškog marketinga je objavljeno 2014. godine u Zagrebu kao univerzitetski udžbenik za studente marketinga, ali i kao priručnik za praktičare iz ove oblasti, te same predavače. 

Obzirom da autori dolaze ne samo iz akademskog svijeta, već i iz rukovodećih struktura velikih međunarodnih kompanija, ova knjiga je bazirana na mnoštvu praktičnih primjera, studija slučaja, te priručnika za lakše i uspješnije osmišljavanje i implementiranje marketing strategije. Dopunjeno i izmijenjeno BH izdanje ima tekst prilagođen BH tržištu, sa primjerima iz domaće prakse i slučajevima koji nalaze uporište u provedenim istraživanjima na našem tržištu. 

Veliki doprinos u pisanju slučajeva su dali i sami studenti, jer su njihova istraživanja za doktorske, magistarske, te diplomske radove poslužili kao temelj za pisanje slučajeva iz prakse. Ovakav način pisanja je doprinio da ovaj univerzitetski udžbenik obiluje aktuelnim, domaćim primjerima, jednostavan je za čitati, ali i primijeniti u praksi.

Pozivamo predstavnike medija da svojim prisustvom obilježe ovaj događaj. 

S poštovanjem,

Ured za odnose s javnošću